Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

 

A képzés helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület (aktuális órarend szerint)

A képzés időpontja: pénteki és szombati napokon (aktuális órarend szerint)

A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés minden szak esetében két szakaszból áll:

 • Az 1-2. félév a szakvizsga képesítési követelményeinek megfelelő általános követelményeket tartalmazza. Éppen ezért szaktól függetlenül minden hallgató (akár bölcsész, akár természettudományos szakra jelentkezett) ugyanazt tanulja. 
 • A 3-4. félév a szűkebb értelemben vett szakmai képzés időszaka, amelyet a hallgatók azon a karon töltenek, amelyre jelentkeztek. Ennek a képzési szakasznak a szervezését, lebonyolítását az egyes szakok szakfelelősei végzik. Ez a szakasz a szakdolgozat megvédésével és a záróvizsgával zárul. 

Tanulmányi kérelmek

A legtöbb tanulmányi kérelem bizonyos tantárgyak alóli felmentésre vonatkozik, korábbi tanulmányokra hivatkozva. Erre lehetőség van, az eljárás ilyen esetekben a következő:

 • hivatalos kérelem benyújtása, melyet annak a karnak a honlapjáról kell letölteni, ahova a hallgatót felvették;
 • a kérelmet Dr. Forisek Péter tanárképzési főigazgatónak, a képzés szakfelelősének kell benyújtani;
 • a tantárgy elfogadási kérelmen fel kell sorolni
  • mely tantárgyak alól kéri a felmentést,
  • milyen korábbi képzés mely tantárgyaira hivatkozva,
  • valamint mellékelni kell a korábbi leckekönyv megfelelő oldalainak fénymásolatát.

A felmentésről a szakfelelős (az I. évfolyam esetében Dr. Forisek Péter tanárképzési főigazgató) és a szaktanár javaslata alapján az illetékes kar dékán-helyettese dönt. A kérelmet az illetékes kar tanulmányi osztályára kell beadni.

Az I. évfolyam tantárgyai alóli felmentésről abban az esetben is az I. éves képzés szakfelelőse dönt, ha az adott tárgyat más szakirányú szakképzésben szakmai tárgyként tanulta a hallgató (pl. a mentálhigiénés vagy tehetségfejlesztési szakon), mert a közös képzési szakaszban minden szaktárgy általános tárgynak minősül.

Azoknak a hallgatóknak, akik már rendelkeznek valamely szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevéllel, elegendő az általános évet (1-2. félévet) teljesíteniük. Amennyiben újabb pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben vesz részt, mentesül a továbbképzés általános évének teljesítése alól, azaz tanulmányai során csak a szakos év (specializáció) követelményeit kell teljesítenie. A kérelmet az illetékes kar tanulmányi osztályára kell beadni.

Kérelem a specializáció év alóli felmentéshez

Kérelem az általános év alóli felmentéshez

Egyéb tanulmányi kérelmekre az érvényes egyetemi szabályzatok vonatkoznak.

A választható ismeretkörök tanterve

A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú képzés 1-2. félévének tantervi hálója

(A tárgyra kattintva elérhetőek a tantárgyleírások)

 

Kód
Tantárgynév
I. félév
II. félév
Óraszám
Számonkérés
Óraszám
Számonkérés
Kredit
Óraszám
Számonkérés Kredit
1) Közigazgatási vezetési ismeretek
SZAG144
15
Kollokvium
4
 
 
 
2) A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet
SZSZV144
 
 
 
15
Kollokvium
4
3) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
SZIN144
 
10
Gyakorlati jegy
3
 
 
 
SZMI212
10
Kollokvium
3
 
 
 
4) A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
SZEU144
 
 
 
10
Kollokvium
4
SZPF244
 
 
 
10
Gyakorlati jegy
3
SZTI144
10
Kollokvium
4
 
 
 
SZIK144
10
Gyakorlati jegy
3
 
 
 
SZT244
 
 
 
15
Gyakorlati jegy
4
5) Sajátos csoportok nevelése, oktatása
SZESZF144
1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások
15
Gyakorlati jegy
4
 
 
 
SZME144
15
Gyakorlati jegy
4
 
 
 
SZSP211
 
 
 
15
Kollokvium
4
SZGY244
 
 
 
 
15
Gyakorlati jegy
 
5
SZFE244
 
 
 
 
10
Gyakorlati jegy
 
4
SZSZBV244
Szabadon választható
 
 
 
5
Gyakorlati jegy
2
 
Összes óra
85
 
 
95
 
 
Összes kredit
 
 
25
 
 
30
Összes gyakorlat
 
4
 
 
5
 
Összes kollokvium
 
3
 
 
3
 

 


 

Az őszi félév tárgyai és oktatói

Tantárgy
Oktató
Munkahely
Elérhetőség
Közigazgatási és államháztartási ismeretek

Dr. Csűrös Gabriella

egyetemi adjunktus
DE Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jog és Közmenedzsment
Tanszék
csuros.gabriella@law.unideb.hu
Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek
Dr. Barta Attila
egyetemi adjunktus
DE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi
Tanszék
Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés
Dr. Szűcs Edit
egyetemi tanár, dékán
DE Műszaki Kar
edit@eng.unideb.hu
Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése
Dr. Kiss Gabriella intézményvezető-helyettes DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája kiss.gabriella@kossuth- gimn.unideb.hu
Intézmény és környezete

Pappné Gyulai Katalin

   
Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései

Dr. Kovács Karolina Eszter

egyetemi adjunktus

DE Pszichológiai Intézet
kovacs.karolina@arts.unideb.hu
Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások

Gombos Eszter

középiskolai tanár

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája gombos.eszter@kossuth-gimn.unideb.hu

 

Őszi félév órarend

2023/24. I. félév órarendje (frissítve 2023. október 20.)

A tavaszi félév tárgyai és oktatói

Tantárgy
Oktató
Munkahely
Elérhetőség
Európai oktatásügyi integrációs folyamatok
Dr. Forisek Péter
tanárképzési főigazgató
DE Tanárképzési Központ forisek.peter@arts.unideb.hu 
Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra
Dr. Chrappán Magdolna
főiskolai docens
DE Neveléstudományok Intézete
chrappan.magdolna@arts.unideb.hu 
Pedagógiai folyamattervezés és - szervezés
Dr. Buda András
egyetemi adjunktus
DE Neveléstudományok Intézete
Szakmai önismeret
Dr. Inántsy-Pap Judit
egyetemi adjunktus
DE Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék
Szakmai önismeret
Dr. Olajos Tímea főiskolai docens
DE Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék
Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása
Dr. Baksáné Borsos Mariann
tagintézmény-vezető 
Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése

Csók Cintia

tanársegéd

Humán Tudományok Doktori Iskola
Az élethosszig tartó tanulás, a felnőttoktatás kérdései
Dr. Márkus Edina
egyetemi adjunktus
DE Neveléstudományok Intézete
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 15. 10:41