Portfólió – Osztatlan tanárképzési szak

A portfólió lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy területen szerzett tudását, fejlődését. Mivel a pályán lévő pedagógusok minősítési folyamatában használnak portfóliót, ezzel harmonizálva a Debreceni Egyetem szabályzatát oly módon alkottuk meg, hogy ezen a területen is felkészítsük a leendő tanárokat majdani feladataikra.

A tanárképzésben a portfólió alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelöltnek módja legyen arra, hogy bemutassa szakmai fejlődését, tanári kompetenciáinak (ki)alakulását. A portfólió ennek eszköze oly módon, hogy a jelölt benne gyűjti össze a tanulásának, fejlődésének menetét bemutató dokumentumokat. Ennek érdekében a dokumentumok gyűjtése folyamatosan történik a képzés első félévétől kezdve.

  • Minden félév végén a hallgató a MAHARA rendszerbe tölti fel az adott félévben a tanárképzési kurzusok, gyakorlatok keretén belül készült produktumokat. A portfólióba a dokumentumok eredeti példányait kell feltölteni!
  • A készítésükkor papír alapon beadott, aláírásokkal ellátott dokumentumokat digitálisan (szkennelve vagy fényképezve) kell feltölteni, az eredetileg is csak  digitálisan adott anyagokat viszont nem kell utólag kinyomtatni és aláírással ellátni. Kivételt képeznek azok a dokumentumok, amelyek egy másik személy véleményét, értékelő megjegyzéseit tartalmazzák. Ezeket az érintettek aláírásával ellátva kell feltölteni.
  • A feltöltött fájlok neve utaljon a tartalomra és a feltöltés időpontjára (pl. hospitálási_jegyzőkönyv_3félév; angol_óraterv_5félév stb)!
  • A portfólió összeállításakor kizárólag az időben feltöltött fájlokat lehet felhasználni!

A hallgató a portfólióról köteles plágiumnyilatkozatot tenni. A nyilatkozat aláírt és beszkennelt verziója a portfólió részét képezi, ennek hiányában a portfólió nem értékelhető!

Portfólió értékelőlap

Plágiumnyilatkozat

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 08:44