Osztatlan tanárképzés 2022-től kezdődően

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS SZERKEZETE

 

2022 szeptemberétől új, egységesen 5 éves (általános és középiskolai) osztatlan tanárképzés indul.

A képzés időtartama: 10 félév (ebből az utolsó félév során a hallgatók egy összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton vesznek részt. A tanárjelölt fél évet tölt el az egyetem egyik partneriskolájában, ahol felkészül a tanári munkára, ill. ő maga is tanít mindkét szakjából).

A hallgatóknak a képzés során összesen 300 kreditet szükséges teljesíteniük, aminek eloszlása: szakonként 105–105 kredit, pedagógiai/pszichológia/szakmódszertan/tanítási gyakorlat összesen 90 kredit.

Mivel az új osztatlan tanárképzés gyakorlatközpontúbb struktúrával rendelkezik, így hallgatóink már a második évtől kezdve részt vehetnek a különböző iskolatípusok (gimnázium, szakközépiskola, technikum…stb.) mindennapjaiban.

FÉLÉV
GYAKORLAT
1. félév
-
2. félév
-
3. félév
Pályaismereti és pályaszocializációs
gyakorlatok I.
4. félév
Pályaismereti és pályaszocializációs
gyakorlatok II.
5. félév
-
6. félév
Kisgyakorlat I.
7. félév
Kisgyakorlat II.
8. félév
Szaktárgyi tanítási gyakorlat I.
9. félév
Szaktárgyi tanítási gyakorlat II.
10. félév
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

 

MILYEN SZAKOK INDULNAK A DEBRECENI EGYETEMEN?

A Debreceni Egyetemen jelenleg öt karon folyik osztatlan tanárképzés: Bölcsészettudományi Karon (BTK), a Természettudományi és Technológiai Karon (TTK), az Informatikai Karon (IK), a Sporttudományi Koordinációs Intézetben (SKI) ún. közismereti tanárképzés zajlik, illetve művészeti tanárképzés folyik a Zeneművészeti Karon (ZK). Itt képezzük ki a leendő általános és középiskolai tanárokat.

Az osztatlan tanárképzés kétszakos képzés, kétszakos tanárképzés csak nappali tagozaton indul. Egyre gyakoribbak a különböző karhoz tartozó szakok párosítások, mint például BTK-TTK: angol-biológia szakos tanár, vagy BTK-IK: angol-informatika szakos tanár.

A karok által kínált szakok közismereti tanárképzésben:

Bölcsészettudományi Kar (BTK)
angoltanár
hollandtanár*
latintanár*
olasztanár*
etikatanár*
hon-és népismerettanár*
magyartanár
orosztanár*
franciatanár*
könyvtárostanár*
némettanár
történelemtanár

 

Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)
biológiatanár
fizikatanár
földrajztanár
kémiatanár
matematikatanár
természettudomány-környezettan tanár**

 

Informatikai Kar (IK)
informatikatanár

 

Sporttudományi Koordinációs Intézet (SKI)

testnevelőtanár*

gyógytestnevelő-tanár

(Kizárólag testnevelő tanárszakkal párosítható!: testnevelő tanár – gyógytestnevelő-tanár)

 

Zeneművészeti Kar (ZK)

ének-zene tanár*

 

A BTK, TTK, IK, ZK és SKI csillag nélküli (első) szakjai szabadon társíthatók egymáshoz, de a csillaggal (*) megjelölt (második) szakokat nem lehet egymással felvenni, tehát lehet jönni angol–magyar, angol–orosz, magyar– holland, történelem–francia stb. szakra, de nem lehet felvételizni pl. francia–holland, erkölcstan- és etikatanár–orosz szakra (ez a korlátozás azokat a szakokat érinti, amelyeket az iskolákban kis óraszámban tanítanak). A természettudomány-környezettan-tanár szak más szakkal nem párosítható.

Hasznos linkek:

https://beiskolazas.unideb.hu/

https://unideb.hu/2023-es-2024-evi-felveteli-kovetelmenyek-valtozasai

https://www.felvi.hu/

Részteles tájékoztató a felvételi menetéről, követelményekről

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 08:38