Rövid ciklusú tanári mesterképzés - 2023 szeptemberétől kezdődő évfolyamok

Portfólió - Rövidciklusú tanári mesterképzés

A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4.5. pontja szerint az új típusú tanári mesterképzés hallgatóinak is portfóliót kell készíteniük. A portfólió lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy területen szerzett tudását, fejlődését.

A tanárképzésben a portfólió alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelöltnek módja legyen arra, hogy sokoldalúan és hosszabb időn keresztül mutathassa be szakmai fejlődését, tanári kompetenciáinak (ki)alakulását.

A portfólió ennek eszköze oly módon, hogy a jelölt benne gyűjti össze a tanulásának, fejlődésének menetét bemutató dokumentumokat.

A portfólió minden esetben a tartalomjegyzékkel kezdődik, és időrendben tartalmazza a dokumentumokat. Az összeállításkor kérjük figyelembe venni az értékelés szempontjait! A hospitálási jegyzőkönyvből ki kell derülnie a hospitálás helyének, idejének és a megfigyelési szempontoknak. A mentortanár aláírásával igazolja a dokumentum készítésének időpontját. Az óravázlatokat a mentortanár ellenőrzi, és aláírásával előzetesen jóváhagyja.

A portfólióról a mentortanár készít bírálatot. A Neptunba bekerülő minősítést a pontszámból származtatott érdemjegy adja. A portfóliót a Tanárképzési Központ által megadott határidőig kell feltölteni az e-mailben kiküldött elérhetőségen. A portfólió érdemjegyét a Tanárképzési Központ rögzíti a Neptunban.

A portfólió védésére a záróvizsga keretében kerül sor, és maximum 20 percben. A védés első 10 percében a hallgató Power Point prezentáció készítésével bemutatja a munkáját.

Az ismertetés javasolt elemei:

 • A portfólió két érdekes, tanulságos dokumentumának bemutatása;
 • A képzés és/vagy a gyakorló félév alatt elsajátított új ismeretek, fogások bemutatása;
 • A fenti új ismeretek tükröződése a dokumentumokban;
 • Legalább két személyes elem bemutatása;
 • A fenti elemek lehetséges későbbi hasznosítása.

A védés második részében (10 perc) a hallgató válaszol az értékelő és a bizottság által megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre.

 

Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni a portfólióban?

 

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a tanári szakképzettség megszerzése (2 félév, 60 kredit) és Alapképzést követően ugyanazon szakmából a tanári szakképzettség megszerzése (2 félév, 60 kredit) 

 • a párhuzamos tanítási gyakorlat alatt készült zárótanítási óraterv, jegyzőkönyv és értékelő lap;
 • a Pedagógiai folyamat 2 tárgyból készült témazáró feladatlap;
 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a második félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a második félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói, valamint a zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

 

Nem tanári mesterképzést követően más szakmából a tanári szakképzettség megszerzése (4 félév, 120 kredit) 

 • a Pedagógiai folyamat 2 tárgyból készült témazáró feladatlap;
 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a negyedik félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a negyedik félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói, valamint a zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

Alapképzést követően ugyanazon szakmából a tanári szakképzettség megszerzése (3 félév, 90 kredit) 

 • a párhuzamos tanítási gyakorlat alatt készült zárótanítási óraterv, jegyzőkönyv és értékelő lap;
 • a Pedagógiai folyamat 2 tárgyból készült témazáró feladatlap;
 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a harmadik félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a harmadik félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói, valamint a zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

 

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában és osztatlan tanárképzésben általános iskolai oklevél birtokában ugyanazon szakterületen a tanári szakképzettség megszerzése (2 félév, 60 kredit) 

 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok); 
 • a második félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a második félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói; 
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.); 
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb tanári szakképzettség megszerzése (4 félév, 120 kredit) 

 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a negyedik félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a negyedik félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb tanári szakképzettség megszerzése (3 félév, 120 kredit)

 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a harmadik félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a harmadik félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói; 
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról; 
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja. 

Tanítói szakképzettség birtokában a tanári szakképzettség megszerzése (4 félév, 120 kredit) 

 • az iskolai tanítási gyakorlat alatt készült zárótanítási óraterv, jegyzőkönyv és értékelő lap;
 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a negyedik félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a negyedik félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói, valamint a zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

Tanítói szakképzettség birtokában a tanári szakképzettség megszerzése (3 félév, 90 kredit) 

 • szakmódszertanos anyagok (egyetemi szakmódszertan kurzusra készített dokumentumok);
 • a harmadik félévből legalább 2 hospitálási napló;
 • a harmadik félévből legalább 2 óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól származó reflexiói;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár által írt szöveges értékelés a gyakorlatról;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

 

Dokumentumok a rövid ciklusú tanári mesterképzésben készített porfólióhoz

Portfólió értékelő lap 

Plágium nyilatkozat

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 12. 09:42