Rövidciklusú tanári mesterképzés - 2023 előtti évfolyamok

Portfólió - Rövidciklusú tanári mesterképzés

A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4.5. pontja szerint az új típusú tanári mesterképzés hallgatóinak is portfóliót kell készíteniük. A portfólió lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amely megvilágítja valakinek egy területen szerzett tudását, fejlődését.

A tanárképzésben a portfólió alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelöltnek módja legyen arra, hogy sokoldalúan és hosszabb időn keresztül mutathassa be szakmai fejlődését, tanári kompetenciáinak (ki)alakulását.

A portfólió ennek eszköze oly módon, hogy a jelölt benne gyűjti össze a tanulásának, fejlődésének menetét bemutató dokumentumokat.

Közös szabályok a portfólióra vonatkozóan

 • A kötelező elemek hiányában a portfólió értékelhetetlen!
 • A portfólió minden esetben a tartalomjegyzékkel kezdődik, és időrendben tartalmazza a dokumentumokat. Az összeállításkor kérjük figyelembe venni az értékelés szempontjait!
 • A hospitálási jegyzőkönyvből ki kell derülnie a hospitálás helyének, idejének és a megfigyelési szempontoknak. Az adott gyakorlat szeminárium vezetője (ha van ilyen), illetve a mentortanár aláírásával igazolja a dokumentum készítésének időpontját. Az óravázlatokat a mentortanár ellenőrzi, és aláírásával előzetesen jóváhagyja.
 • A portfólióról a mentortanár készít bírálatot. Az elektronikus indexbe bekerülő minősítést a pontszámból származtatott érdemjegy adja. A portfóliót a Tanárképzési Központ által megadott határidőig kell feltölteni a megjelölt elérhetőségen. A portfólió érdemjegyét a Tanárképzési Központ rögzíti a NEPTUN rendszerben.

Portfólió értékelőlap

Nyilatkozat

Portfólió védése

A portfólió védésére a záróvizsga keretében kerül sor. A védés első tíz percében a hallgató ppt készítésével bemutatja a munkáját. Az ismertetés javasolt elemei:

 • A portfólió két érdekes, tanulságos dokumentumának bemutatása;
 • A képzés és/vagy a gyakorló félév alatt elsajátított új ismeretek, fogások bemutatása;
 • A fenti új ismeretek tükröződése a dokumentumokban;
 • Legalább két személyes elem bemutatása;
 • A fenti elemek lehetséges későbbi hasznosítása.

A védés második részében (tíz perc) a hallgató válaszol az értékelő és a bizottság által megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre.

Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni a portfólióban?

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése

(2 félév, 60 kredit)

 • a „Pedagógiai folyamat 2.” tárgyból készült témazáró feladatlap;
 • szakmódszertanos anyagok;
 • a második félévből legalább 2 hospitálási jegyzőkönyv, amelyek lehetőség szerint 1-1 eltérő évfolyamú, és képzési irányú csoportban (pl. gimnázium, szakgimnázium, tagozatok, speciális programú osztályok) meglátogatott órák tapasztalatait tartalmazzák;
 • a második félévből legalább 2 (lehetőleg eltérő hallgatói csoportban megtartott) óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól és lehetőség szerint hallgatótársaktól származó reflexiói, valamint a zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár szöveges értékelése;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja.

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése

 (2 félév, 60 kredit)

 • szakmódszertanos anyagok;
 • a második félévből legalább 4 hospitálási jegyzőkönyv, amelyek lehetőség szerint 2-2 eltérő évfolyamú, és képzési irányú csoportban (pl. gimnázium, szakgimnázium, tagozatok, speciális programú osztályok) meglátogatott órák tapasztalatait tartalmazzák;
 • a második félévből legalább 4 (lehetőleg eltérő hallgatói csoportban megtartott) óraterv, valamint az órákat követő megbeszélések mentortanártól és lehetőség szerint hallgatótársaktól származó reflexiói;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár szöveges értékelése;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja

Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése

(4 félév, 120 kredit)

 • szakmódszertanos anyagok;
 • a második félévből legalább 4 hospitálási jegyzőkönyv, amelyek lehetőség szerint 2-2 eltérő évfolyamú, és képzési irányú csoportban (pl. gimnázium, szakgimnázium, tagozatok, speciális programú osztályok) meglátogatott órák tapasztalatait tartalmazzák;
 • a második félévből legalább 4 (lehetőleg eltérő hallgatói csoportban megtartott) óraterv, valamint az órákat követő megbeszélések mentortanártól és lehetőség szerint hallgatótársaktól származó reflexiói;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár szöveges értékelése;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja

Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése

(4 félév, 120 kredit)

ÉS

Tanítói szakképzettség birtokában a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése

(5 félév, 150 kredit)

 • a „Pedagógiai folyamat 2.” tárgyból készült témazáró feladatlap;
 • szakmódszertanos anyagok;
 • a 4 félév 120 kredites képzésben a negyedik félévből legalább 2 hospitálási jegyzőkönyv, amelyek lehetőség szerint 1-1 eltérő évfolyamú csoportban, az 5 félév 150 kredites képzésben az ötödik félévből legalább 2 hospitálási jegyzőkönyv, amelyek lehetőség szerint 1-1 eltérő évfolyamú és képzési irányú csoportban (pl. gimnázium, szakgimnázium, tagozatok, speciális programú osztályok) meglátogatott órák tapasztalatait tartalmazzák;
 • a negyedik, illetve az ötödik félévből legalább 2 (lehetőleg eltérő hallgatói csoportban megtartott) óra vázlata, valamint az órát követő megbeszélés mentortanártól és lehetőség szerint hallgatótársaktól származó reflexiói, valamint a harmadik, illetve a negyedik félévből, a tanítási gyakorlat keretében elkészített zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv;
 • a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket vagy azok fényképét (pl. szókártyák, feladatlapok, modellek, prezentáció stb.);
 • a gyakorlóhely maximum egy oldalas bemutatása;
 • a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása (maximum 4 oldal);
 • az iskolán kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása a gyakorlóhely és az intézmények kapcsolatának tükrében (maximum 2 oldal);
 • önértékelés (a fejlődés megítélése, a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek stb.) (2-4 oldal);
 • a mentortanár szöveges értékelése;
 • minden olyan dokumentum, mely a hallgató fejlődését mutatja
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 28. 10:14