Rövid ciklusú tanári mesterképzés - 2023 szeptemberétől kezdődő évfolyamok

NEM TANÁRI MESTERKÉPZÉST KÖVETŐEN UGYANAZON SZAKMÁBÓL A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(2 FÉLÉV, 60 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4005OMAL

Párhuzamos tanítási gyakorlat

2

1

BTTK4010OMAL

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

8

2

BTTK4011OMAL

Kísérő szeminárium pedagógia-pszichológia

2

2

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

2

 

1. FÉLÉV: PÁRHUZAMOS TANÍTÁSI GYAKORLAT

A képzéssel párhuzamosan, gyakorlóiskolában vezetőtanár irányításával végzett önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 15 óra.

A gyakorlat menete

 • A párhuzamos tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat egy félévben nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatokat a hallgató a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában, a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 5 óra hospitálással kezdődik, ezt követi 10 önállóan megtartott óra.
 • A hallgató a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a vezetőtanár igazolja.
 • A vezetőtanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül.
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembevételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ adminisztrálja Neptun tanulmányi rendszerbe.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint a tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.

2. FÉLÉV: ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az összefüggő tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját munkahelyükként szolgáló iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 60 óra, amely magában foglal kötelezően:

 • 20 önállóan megtartott órát,
 • 20 óra hospitálást,
 • 10 óra tanításon kívüli iskolai tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.),
 • és 10 óra iskolán kívüli tevékenységet, mely során a hallgatók megismerkednek a külső szakintézmények munkájával. A tevékenység részeként külső szakintézményben történő előadáson szükséges részt venni, amiről a Tanárképzési Központ küld tájékoztató levelet a gyakorlat alatt.

A mentortanár egyéni programot állít össze a jelölt számára, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

A mentortanár a jelölt iskolai gyakorlatáról összefoglaló írásos értékelést készít, és javaslatot tesz a tanítási gyakorlat jegyére. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A gyakorlat teljesítésének igazolását a Neptun tanulmányi rendszerben a Tanárképzési Központ végzi.

 

NEM TANÁRI MESTERKÉPZÉST KÖVETŐEN MÁS SZAKMÁBÓL A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(4 FÉLÉV, 120 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4010OMAL

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

8

4

BTTK4011OMAL

Kísérő szeminárium pedagógia-pszichológia

2

4

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

4

 

ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az összefüggő tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját munkahelyükként szolgáló iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 60 óra, amely magában foglal kötelezően:

 • 20 önállóan megtartott órát,
 • 20 óra hospitálást,
 • 10 óra tanításon kívüli iskolai tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.),
 • és 10 óra iskolán kívüli tevékenységet, mely során a hallgatók megismerkednek a külső szakintézmények munkájával. A tevékenység részeként külső szakintézményben történő előadáson szükséges részt venni, amiről a Tanárképzési Központ küld tájékoztató levelet a gyakorlat alatt.

A mentortanár egyéni programot állít össze a jelölt számára, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

A mentortanár a jelölt iskolai gyakorlatáról összefoglaló írásos értékelést készít, és javaslatot tesz a tanítási gyakorlat jegyére. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A gyakorlat teljesítésének igazolását a Neptun tanulmányi rendszerben a Tanárképzési Központ végzi.

 

ALAPKÉPZÉST KÖVETŐEN UGYANAZON SZAKMÁBÓL A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(2 FÉLÉV, 60 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4005OMAL

Párhuzamos tanítási gyakorlat

2

1

BTTK4010OMAL

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

8

2

BTTK4011OMAL

Kísérő szeminárium pedagógia-pszichológia

2

2

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

2

 

1. FÉLÉV: PÁRHUZAMOS TANÍTÁSI GYAKORLAT

A képzéssel párhuzamosan, gyakorlóiskolában vezetőtanár irányításával végzett önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 15 óra.

A gyakorlat menete

 • A párhuzamos tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat egy félévben nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatokat a hallgató a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában, a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 5 óra hospitálással kezdődik, ezt követi 10 önállóan megtartott óra.
 • A hallgató a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a vezetőtanár igazolja.
 • A vezetőtanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül.
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembevételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ vezeti be Neptunba.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint a tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.

2. FÉLÉV: ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az összefüggő tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 60 óra, amely magában foglal kötelezően:

 • 20 önállóan megtartott órát,
 • 20 óra hospitálást,
 • 10 óra tanításon kívüli iskolai tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.),
 • és 10 óra iskolán kívüli tevékenységet, mely során a hallgatók megismerkednek a külső szakintézmények munkájával. A tevékenység részeként külső szakintézményben történő előadáson szükséges részt venni, amiről a Tanárképzési Központ küld tájékoztató levelet a gyakorlat alatt.

A mentortanár egyéni programot állít össze a jelölt számára, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

A mentortanár a jelölt iskolai gyakorlatáról összefoglaló írásos értékelést készít, és javaslatot tesz a tanítási gyakorlat jegyére. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A gyakorlat teljesítésének igazolását a Neptun-rendszerben a Tanárképzési Központ végzi.

 

ALAPKÉPZÉST KÖVETŐEN UGYANAZON SZAKMÁBÓL A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(3 FÉLÉV, 90 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4005OMAL

Párhuzamos tanítási gyakorlat

2

2

BTTK4010OMAL

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

8

3

BTTK4011OMAL

Kísérő szeminárium pedagógia-pszichológia

2

3

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

3

 

2. FÉLÉV: PÁRHUZAMOS TANÍTÁSI GYAKORLAT

A képzéssel párhuzamosan, gyakorlóiskolában vezetőtanár irányításával végzett önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 15 óra.

A gyakorlat menete

 • A párhuzamos tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat egy félévben nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatokat a hallgató a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában, a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 5 óra hospitálással kezdődik, ezt követi 10 önállóan megtartott óra.
 • A hallgató a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a vezetőtanár igazolja.
 • A vezetőtanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül.
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembevételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ vezeti be Neptunba.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint a tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.

3. FÉLÉV: ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az összefüggő tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 60 óra, amely magában foglal kötelezően:

 • 20 önállóan megtartott órát,
 • 20 óra hospitálást,
 • 10 óra tanításon kívüli iskolai tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.),
 • és 10 óra iskolán kívüli tevékenységet, mely során a hallgatók megismerkednek a külső szakintézmények munkájával. A tevékenység részeként külső szakintézményben történő előadáson szükséges részt venni, amiről a Tanárképzési Központ küld tájékoztató levelet a gyakorlat alatt.

A mentortanár egyéni programot állít össze a jelölt számára, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

A mentortanár a jelölt iskolai gyakorlatáról összefoglaló írásos értékelést készít, és javaslatot tesz a tanítási gyakorlat jegyére. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A gyakorlat teljesítésének igazolását a Neptun-rendszerben a Tanárképzési Központ végzi.

 

FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN ÉS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN UGYANAZON SZAKTERÜLETEN A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(2 FÉLÉV, 60 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4501OMAL

Iskolai tanítási gyakorlat

2

2

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

2

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan tartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az iskolai tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját munkahelyükként szolgáló iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

A vezetőtanár és az iskola lehetőségeitől függően 5 óra hospitálás és 8–15 önállóan megtartott óra teljesítése kötelező.

 • A mentortanár közli a tanárjelölttel az órabeosztást;
 • A jelöltek az első nap hospitálási naplót vezetnek;
 • Az önállóan megtartott órákkal kapcsolatban óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat a mentortanár ellenőrzi, és aláírásával előzetesen jóváhagyja;
 • A mentortanár megbeszélés formájában értékeli a tanárjelölt aznapi munkáját. Ennek tapasztalatait a jelölt a portfólióban rögzíti;
 • Az utolsó nap a mentortanár a jelölt tevékenységéről értékelést ír és javaslatot tesz a gyakorlati jegyre. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja;
 • A jegyet a Tanárképzési Központ munkatársa vezeti be Neptunba.

 

EGYETEMI SZINTŰ, MESTERFOKOZATÚ VAGY FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN AZ ÚJABB TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(4 FÉLÉV, 120 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4501OMAL

Iskolai tanítási gyakorlat

2

4

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

4

 

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan tartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az iskolai tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját munkahelyükként szolgáló iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

A vezetőtanár és az iskola lehetőségeitől függően 5 óra hospitálás és 8–15 önállóan megtartott óra teljesítése kötelező.

 • A mentortanár közli a tanárjelölttel az órabeosztást;
 • A jelöltek az első nap hospitálási naplót vezetnek;
 • Az önállóan megtartott órákkal kapcsolatban óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat a mentortanár ellenőrzi, és aláírásával előzetesen jóváhagyja;
 • A mentortanár megbeszélés formájában értékeli a tanárjelölt aznapi munkáját. Ennek tapasztalatait a jelölt a portfólióban rögzíti;
 • Az utolsó nap a mentortanár a jelölt tevékenységéről értékelést ír és javaslatot tesz a gyakorlati jegyre. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja;
 • A jegyet a Tanárképzési Központ munkatársa vezeti be Neptunba.

 

EGYETEMI SZINTŰ, MESTERFOKOZATÚ VAGY FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN AZ ÚJABB TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(3 FÉLÉV, 120 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4501OMAL

Iskolai tanítási gyakorlat

2

3

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

3

 

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan tartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az iskolai tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

A vezetőtanár és az iskola lehetőségeitől függően 5 óra hospitálás és 8–15 önállóan megtartott óra teljesítése kötelező.

 • A mentortanár közli a tanárjelölttel az órabeosztást;
 • A jelöltek az első nap hospitálási naplót vezetnek;
 • Az önállóan megtartott órákkal kapcsolatban óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat a mentortanár ellenőrzi, és aláírásával előzetesen jóváhagyja;
 • A mentortanár megbeszélés formájában értékeli a tanárjelölt aznapi munkáját. Ennek tapasztalatait a jelölt a portfólióban rögzíti;
 • Az utolsó nap a mentortanár a jelölt tevékenységéről értékelést ír és javaslatot tesz a gyakorlati jegyre. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja;
 • A jegyet a Tanárképzési Központ munkatársa vezeti be Neptunba.

 

TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(4 FÉLÉV, 120 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4501OMAL

Iskolai tanítási gyakorlat

2

3

BTTK4010OMAL

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

8

4

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

4

 

3. FÉLÉV: ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

A képzéssel párhuzamosan, gyakorlóiskolában vezetőtanár irányításával végzett önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 15 óra.

A gyakorlat menete

 • Az iskolai tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat egy félévben nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatokat a hallgató a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában, a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 5 óra hospitálással kezdődik, ezt követi 10 önállóan megtartott óra.
 • A hallgató a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a vezetőtanár igazolja.
 • A vezetőtanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül.
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembevételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ vezeti be Neptunba.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint a tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.

4. FÉLÉV: ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az összefüggő tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 60 óra, amely magában foglal kötelezően:

 • 20 önállóan megtartott órát,
 • 20 óra hospitálást,
 • 10 óra tanításon kívüli iskolai tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.),
 • és 10 óra iskolán kívüli tevékenységet, mely során a hallgatók megismerkednek a külső szakintézmények munkájával. A tevékenység részeként külső szakintézményben történő előadáson szükséges részt venni, amiről a Tanárképzési Központ küld tájékoztató levelet a gyakorlat alatt.

A mentortanár egyéni programot állít össze a jelölt számára, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

A mentortanár a jelölt iskolai gyakorlatáról összefoglaló írásos értékelést készít, és javaslatot tesz a tanítási gyakorlat jegyére. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A gyakorlat teljesítésének igazolását a Neptun-rendszerben a Tanárképzési Központ végzi.

 

TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN A TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE

(3 FÉLÉV, 90 KREDIT)

 

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Félév

BTTK4501OMAL

Iskolai tanítási gyakorlat

2

3

BTTK5505OMAL

Portfólió

2

3

 

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan tartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

Az iskolai tanítási gyakorlatra való jelentkezés befogadó nyilatkozattal történik a Tanárképzési Központ tájékoztató e-mailje szerint. A gyakorlatot a hallgatók saját munkahelyükként szolgáló iskolájukban nem teljesíthetik.

Követelmények

A vezetőtanár és az iskola lehetőségeitől függően 5 óra hospitálás és 8–15 önállóan megtartott óra teljesítése kötelező.

 • A mentortanár közli a tanárjelölttel az órabeosztást;
 • A jelöltek az első nap hospitálási naplót vezetnek;
 • Az önállóan megtartott órákkal kapcsolatban óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat a mentortanár ellenőrzi, és aláírásával előzetesen jóváhagyja;
 • A mentortanár megbeszélés formájában értékeli a tanárjelölt aznapi munkáját. Ennek tapasztalatait a jelölt a portfólióban rögzíti;
 • Az utolsó nap a mentortanár a jelölt tevékenységéről értékelést ír és javaslatot tesz a gyakorlati jegyre. Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja;
 • A jegyet a Tanárképzési Központ munkatársa vezeti be Neptunba.

 

DOKUMENTUMOK A RÖVID CIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉS GYAKORLATAIHOZ

Zárótanítási jegyzőkönyv

Zárótanítási óraterv

Befogadó nyilatkozat rövid ciklusú tanári mesterképzés gyakorlataira

Munkanapló - Iskolai tanítási gyakorlat

Munkanapló - Párhuzamos tanítási gyakorlat

Gyakorlat értékelő lap

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 28. 10:01