Rövid ciklusú tanári mesterképzési szak – 2022 szeptemberi évfolyam

Rövidciklusú tanári mesterképzési szak

A hallgató a sikeres felvételt követően tanárszakos tanulmányait mintatanterv alapján kezdi meg. A mintatanterv szakterületi (szaktudományos) részből és a tanári felkészítés követelményeire vonatkozó részből áll. A mintatanterv szakterületi részét az illetékes kar gondozza, a szaktanszékek/intézetek bevonásával. Az adott tanári szakképzettség kurzusainak meghirdetéséért az illetékes dékán a felelős. A tanári felkészítés tantárgyait a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, a Pszichológiai Intézet, a szaktanszékek és a Tanárképzési Központ hirdeti meg. A kurzushirdetésekkel, kurzusfelvételekkel, tantárgyi felmentésekkel és kreditbeszámításokkal kapcsolatos ügyeket a tantárgy szerint illetékes kar végzi.

Képzési programok

PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI MODULOK TANTERVE 

SZAK ÉS KÉPZÉSI IDŐ SZERINTI TANTERVEK

SZAK

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit

Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit

Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai (4+1) oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit

Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit

Tanítói szakképzettség birtokában a tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit

Szaktanár képzés – 2 félév, 60 kredit

Angol nyelv és kultúra tanára

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Biológiatanár (egészségtan)

Tanterv

Tanterv

Tanterv

 

 

 

Etikatanár

 

 

 

Tanterv

Tanterv

 

Fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)

Tanterv

 

 

 

 

 

Földrajztanár

Tanterv

 

 

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Francia nyelv és kultúra tanára

 

Tanterv

 

Tanterv

 

 

Gyógytestnevelő tanár

 

 

 

Tanterv

 

 

Holland nyelv és kultúra tanára

Tanterv

 

 

 

 

 

Hon- és népismerettanár

Tanterv

Tanterv

 

Tanterv

Tanterv

 

Informatikatanár

Tanterv

Tanterv

Tanterv

 

 

 

Kémiatanár

Tanterv

 

 

 

 

Tanterv

Könyvtárostanár

Tanterv

 

 

 

 

 

Magyartanár

Tanterv

Tanterv

Tanterv

 

 

Tanterv

Matematikatanár

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Német nyelv és kultúra tanára

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

 

Olasz nyelv és kultúra tanára

Tanterv

Tanterv

 

Tanterv

 

 

Orosz nyelv és kultúra tanára

Tanterv

Tanterv

 

Tanterv

 

 

Pedagógiatanár

Tanterv

 

 

 

 

 

Természetismeret-környezettan tanár

Tanterv

 

 

Tanterv

Tanterv

 

Testnevelőtanár

Tanterv

Tanterv

 

 

Tanterv

 

Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

Tanterv

 

Gyakorlatok 

Tudnivalók a rövidciklusú tanári mesterképzésben készített portfólióról 

Záróvizsga tételsorok:

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 13:22