Pályaszocializációs és pályaismereti gyakorlatok

A 2022-ben bevezetett új osztatlan tanárképzés gyakorlatközpontúbb struktúrával rendelkezik, így a hallgatóknak már a második évtől kezdve részt kell venniük a különböző iskolatípusok (gimnázium, szakközépiskola, technikum…stb.) mindennapjaiban. A gyakorlatok a félévekre bontva a következőképpen alakulnak:

Melyik félévben kell teljesíteni? Gyakorlat elnevezése
1. félév -
2. félév -
3. félév

Pályaismereti és pályaszocializációs

gyakorlatok I. (BTTK701OMA)

4. félév

Pályaismereti és pályaszocializációs

gyakorlatok II. (BTTK702OMA)

5. félév -
6. félév Kisgyakorlat I.
7. félév Kisgyakorlat II.
8. félév Szaktárgyi tanítási gyakorlat I.
9. félév Szaktárgyi tanítási gyakorlat II.
10. félév Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

 

Pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok I-II. (3-4. félév, összesen 6 kredit): a képzéssel párhuzamosan folyó, különböző típusú partnerintézményekben, saját szakpárjaihoz is tartozó órákon, foglakozásokon végzett, az ajánlott tantervben meghatározottak szerinti társas gyakorlatok a pedagógiai és pszichológiai szakterületek oktatóinak vezetésével, kurzushoz kapcsolódva. A gyakorlatokat a Tanárképzési Központ szervezi és kéri fel az oktatókat.

PÁLYAISMERETI ÉS PÁLYASZOCIALIZÁCIÓS GYAKORLATOK I. (BTTK701OMA)

A Pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok I. tárgyat a mintaterv által előírt 3. aktív félévben kell teljesíteni. 

Gyakorlat beosztása
2x2 óra bevezető (szeminárium)
4 órás iskolai gyakorlat
1 órás megbeszélés (szeminárium)
4 órás iskolai gyakorlat
1 órás megbeszélés (szeminárium)
4 órás iskolai gyakorlat
1 órás megbeszélés (szeminárium)
4 órás iskolai gyakorlat
1 órás megbeszélés (szeminárium)
2 óra lezárás
Összesen: 26 óra, ebből 16 óra az iskolákban (1 alkalom gyakorlóiskola, 1 alkalom DSZC, 1 alkalom KLIKK, 1 alkalom egyházi intézmény)

A gyakorlatban résztvevő partnerintézmények:

Debreceni Egyetem gyakorló iskolái (Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája és Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma Gimnáziuma és Kollégiuma), Klebelsberg Központ iskolái, Debreceni Tankerület iskolái, Debreceni Szakképzési Centrum iskolái, egyházi fenntartású iskolák.

A gyakorlat tevékenységei, rövid tematikája:

Alkalom Tevékenységek Témakör, fókusz Iskolatípus
1–4. (különböző típusú intézmények minden alkalommal)

A fizikai környezet megfigyelése, iskolai dokumentumok megismerése és elemzése.

 

Az iskolai folyamatok megismerése – megfigyelés

 

 

Részvétel iskolai programokon, szabadidős tevékenységekben, nem szaktárgyi tevékenységekben, közösség szervezésben, DÖK-munka megismerése, részfeladatokba való bekapcsolódás

Az iskola komplex világa, társadalmi meghatározottsága.

 

 

 Az adott intézmény sajátosságainak és sajátos gyakorlatainak megismerése.

 

 

Közösségi működési folyamatok

Gyakorló iskolák,

KLIKK,

DSZC,

egyházi iskolák (általános- és középiskola)

A gyakorlat főbb szempontjai:

A szemináriumi csoportok 2x7 fős csoportokban végzik az iskolai gyakorlatokat. A hallgatók az első pályaszocializációs gyakorlat alkalmával megfigyelnek, szemlélődnek, majd a szeminárium alkalmával értelmezik és elemzik a tapasztaltakat. Kiemelt feladat a tanári szerepértelmezések és kompetenciák átbeszélése a pályakezdő tanár szemszögéből.

A pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok I. résztvevői, feladatai:

A gyakorlat résztvevői:

 • hallgató
 • iskolai kapcsolattartó
 • szeminárium oktatói
 • Tanárképzési Központ munkatársai

A hallgató feladatai:

 •  aktívan részt venni a szemináriumi- és iskolai alkalmakon egyaránt
 •  az iskolai gyakorlat eseményeiről terepnaplót vezetni (előre megadott megfigyelési szempontok mentén)
 •  aktívan részt venni a választott iskolai eseményen
 •  beszámolót készíteni (összesen min. 10 oldal) minden iskolai gyakorlathoz kapcsolódóan meghatározott kritériumok szerint

Iskolai kapcsolattartó feladata:

 • programtáblázat készítése (események, tevékenységek, programok)
 • kb. egyórás beszélgetés a hallgatókkal az iskolai megfigyelési szempontok témái mentén
 • vezetni és segíteni a hallgatói csoportok munkáját, koordinálni őket, válaszolni a kérdéseikre, bemutatni az adott esemény, tevékenység, ünnepség jelentőségét, szerepét az iskola életében
 • értékelni a hallgatók pontos megjelenését, aktivitását, segítőkészségét
 • igazolás (aláírva, lepecsételve) kiállítása arról, hogy a hallgató részt vett az iskolai gyakorlaton

Felsőoktatási intézmény feladata:

 • szemináriumi alkalmak megtartása (bevezető, minden iskolai alkalom után, lezáró tapasztalatok megbeszélése)
 • a hallgatók által írt beszámolók (hallgatónként 4 darab) színvonalának és minőségének ellenőrzése, értékelése

Gyakorlat dokumentumai:

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 28. 14:00