Közösségi pedagógia gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat

A közismereti tanárképzésben a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat az általános és középiskolai korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat. A gyakorlat koordinációját, engedélyezését és értékelését a Tanárképzési Központ végzi.

  • A gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő alatt teljesíthető.
  • A gyakorlat időtartama 30 óra, értéke 2 kredit.
  • A gyakorlat két lezárt félév után kezdhető meg, s az általános iskolai (4+1) tanárképzésben a 8., a középiskolai tanárképzésben a 10. félév végéig kell teljesíteni (akár több részletben is).
  • A gyakorlat során a hallgató csak a 10 és 18 év közötti korosztállyal foglalkozhat.
  • Egy teljes napért maximum 6 óra időtartam számolható el.

A gyakorlat elvégzését követően teljesítési igazolást kell kitöltetni az intézménnyel, amelyben igazolják, hogy a hallgató mennyi óraszámban és milyen feladatokkal teljesítette a közösségi pedagógiai gyakorlatát. Ezt az igazolást a hallgatóknak a Tanárképzési Központban kell leadniuk. A járványhelyzetre való tekintettel az igazolások leadása a kurzusfelvételt követően az E-learning rendszerben történik.

Amennyiben a hallgató több részletben kívánja elvégezni a közösségi pedagógiai gyakorlatát, akkor a teljesítésről szóló igazolásra az alábbi szabályok vonatkoznak:

  • Ha a hallgató ugyanazon intézményben, de több különböző részletben (időpontban) kívánja teljesíteni gyakorlatát, akkor elegendő a gyakorlat befejezését követően egy teljesítési igazolást benyújtania.
  • Ha a hallgató kettő vagy több különböző intézményben kívánja teljesíteni a kötelező 30 órás gyakorlatot, akkor minden egyes intézmény által kitöltött teljesítésről szóló igazolást be kell nyújtania.
  • Ha a hallgató a Debreceni Egyetem bármely karának vagy gyakorló iskolájának szervezésében történő tanórán kívüli, szabadidős tevékenységében teljesíti közösségi pedagógiai gyakorlatát, akkor ebben az esetben is teljesítési igazolásra leadására van szükségünk.

A gyakorlathoz tartozó azonos nevű tárgyat a NEPTUN rendszerben fel kell vennie a hallgatónak, de ajánlott a gyakorlat elvégzése után megtenni ezt, így elkerülhető az esetleges kreditbüntetés, ha a kötelező 30 órát mégsem sikerült teljesítenie a hallgatónak. A tárgy érdemjegye mindig az adott félév vizsgaidőszakában kerül beírásra a tanulmányi rendszerben.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy közösségi pedagógiai gyakorlat során külön szerződést nem kötünk sem a hallgatóval, sem pedig az oktatási intézménnyel!

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:02