Zenetanár

Zenetanár

Általános ismertető a zenetanár képzésekről

Az osztatlan hangszeres és énekes zenetanár képzések egyszakosak, 4+1 év időtartamúak és alapfokú művészetoktatási intézményekben való tanításra készítenek fel. A zeneismeret-tanár – Ének-zene tanár képzés kétszakos, 4+1 év időtartamú és az alapfokú művészetoktatási intézményekben, valamint közoktatási intézményekben való tanításra készít fel. A +1 év az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időszakát jelöli. A megszerzendő kreditek száma: 300 kredit.

Az osztatlan zeneművésztanár képzések az ének-zene, egyházzene, karvezetés és zeneelmélet területén kétszakosak, és 5+1 év időtartamúak. A megszerzendő kreditek száma: 360 kredit. Az egyházzeneművész-tanár, kóruskarnagyművész-tanár és zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művész-tanár szakiránnyal párosítva végezhető el. A szakirányok az alapfokú oktatás mellett a középiskolai oktatásra készítenek fel.

Szintén középiskolai tanításra készítenek fel 2 félév 60 kredites zeneművésztanár képzéseink is, melyet azok a hangszeres hallgatók végezhetnek el, akik az alapképzés (BA) oklevelének megszerzése után művész mesterképzésben vesznek részt, vagy már elvégezték azt. Ehhez a képzési formához 1 féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat tartozik.

A tanár szakokon a tanári felkészítés kreditszáma (a 2 féléves zeneművésztanár szak kivételével) valamennyi képzési forma esetében 100 kredit.

A szakterületi elem

  • a 4+1 éves, egyszakos képzésben 200 kredit;
  • a 4+1 éves, kétszakos képzésben: szakonként 100-100 kredit;
  • az 5+1 éves, kétszakos képzésben szakonként 130-130 kredit.

A zeneművésztanár szakok esetében a hallgató szakmai kreditjeinek a száma 0 (hiszen azokat a művész mesterképzésben megszerezte), a tanári felkészítés kreditszáma (az összefüggő tanítási gyakorlatot is beleértve): 60 kredit.

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke:

  • 12 féléves képzésben: 15 kredit;
  • 10 féléves képzésben: 13 kredit;
  • 2 féléves képzésben: 3 kredit.

Részletes információkat az indított képzésekről, a felvételi-, képzési és kimeneti követelményekről a Zeneművészeti Kar weboldalán talál.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 08:39