B típusú gyakorlat

B típusú tanítási gyakorlat

A képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetőtanár irányításával végzett csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon, osztályfőnöki órán, nem szakos órákon történő megfigyelése, elemzése, továbbá legalább 15 önállóan megtartott óra, foglalkozás. A gyakorlat időtartama 60 óra.

A gyakorlatra való jelentkezés menete

 • A hallgató a NEPTUN rendszerből kinyomtatott tárgylistát (TANULMÁNYOK FÜL > LECKEKÖNYV > TELJESÍTÉSI LAP NYOMTATÁSA) feltölti az erre a célra létrehozott e-learning felületre, amiről a Neptun rendszeren keresztül fog értesítést kapni
 • A gyakorlat keresztfélévben is megkezdhető, a tavaszi félévre való jelentkezés legkésőbb február elejéig történik.

A gyakorlat menete

 • Az általános iskolai tanárképzésben a 7. félévben, a középiskolai tanárképzésben a 9. félévben teljesítendő. A gyakorlat a kis óraszámú tantárgyak figyelembevételével szeptember közepétől november végéig tart.
 • Az általános iskolai tanárképzésben a 8. félévben, a középiskolai tanárképzésben a 10. félévben teljesítendő második tanári szaknak megfelelő gyakorlatra a hallgató januárban jelentkezik (amiről értesítést szintén Neptun rendszeren keresztül kap majd) a Tanárképzési Központban. A gyakorlat a kis óraszámú tantárgyak figyelembevételével február közepétől április végéig tart.
 • Egy félévben mindkét szakhoz kapcsolódó tanítási gyakorlat nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatokat a hallgató a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában, a DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 15 önállóan megtartott órát, melynek teljesítése kötelező, és azt követő megbeszélést, valamint hospitálást (45 óra) tartalmaz. A hallgató a megtartott és a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a vezetőtanár igazolja.
 • A vezetőtanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül, melyre az egyetemi szaktanácsadó és a szakmódszertanos oktató meghívást kap(hat), de a hallgató már a 10. megtartott óra után végezhet zárótanítást. A zárótanítás után a vezetőtanár irányításával egyéb foglalkozásokba (pl. szakkör) is bekapcsolódhat.
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembe vételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ írja be a Neptunba.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint a tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.
 • A gyakorlat végeztével a Tanárképzési Központban csak a gyakorlatról készült értékelőlapot kell leadni.

A gyakorlathoz kapcsolódó dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 23. 11:40