Osztatlan tanárképzés - 2022 ELŐTTI ÉVFOLYAMOK

Képzési program

Az osztatlan tanárképzés szakmódszertani és kimeneti követelményei:

Tanárszak
Szakmódszertan
Kimeneti követelmények
Angol nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Biológiatanár (egészségtan)
Kimeneti követelmények
Ének-zene tanár Szakmódszertan Kimeneti követelmények
Erkölcstan és etikatanár
Kimeneti követelmények
Fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)
Kimeneti követelmények
Földrajztanár
Kimeneti követelmények
Francia nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár Szakmódszertan Kimeneti követelmények
Holland nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Hon- és népismerettanár
Kimeneti követelmények
Informatikatanár
Kimeneti követelmények
Kémiatanár
Kimeneti követelmények
Könyvtárostanár
Kimeneti követelmények
Közösségi művelődés tanára
Kimeneti követelmények
Latin nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Magyartanár
Kimeneti követelmények
Matematikatanár
Kimeneti követelmények
Német nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Olasz nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Orosz nyelv és kultúra tanára
Kimeneti követelmények
Természetismeret és környezettan tanára Szakmódszertan Kimeneti követelmények
Testnevelő tanár
Kimeneti követelmények
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Kimeneti követelmények

Szakdolgozat

Az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kreditértéke 8 kredit. A két tanárszakon egyidejűleg folyó képzésben egy – szakterületi vagy szakmódszertani – szakdolgozatot kell benyújtani és azt a záróvizsga részeként, a szakmai zárószigorlat keretében kell megvédeni. A szakdolgozati témák kiírása, a témavezetők kije­lö­lé­se, a szakdolgozat terjedelmének és formai követelményeinek meghatározása az illetékes kar/ szakintézetek/ szaktanszékek hatásköre. A szakdolgozati téma megválasztásának határidejét, a jelentkezés módját az illetékes kar vagy intézet határozza meg, de a jelentkezés végső határideje május 31.

Amennyiben a hallgató szakdolgozata megegyezik azzal a dolgozattal, amelyet az OTDK-n 1-3. helyezéssel vagy különdíjjal jutalmaztak, a szakdolgozat bírálatának érdemjegye jelesnek minősül.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 07:39