Rövid ciklusú tanári mesterképzési szak - 2022 ELŐTTI ÉVFOLYAMOK

Rövidciklusú tanári mesterképzési szak

A hallgató a sikeres felvételt követően tanárszakos tanulmányait mintatanterv alapján kezdi meg. A mintatanterv szakterületi (szaktudományos) részből és a tanári felkészítés követelményeire vonatkozó részből áll. A mintatanterv szakterületi részét az illetékes kar gondozza, a szaktanszékek/intézetek bevonásával. Az adott tanári szakképzettség kurzusainak meghirdetéséért az illetékes dékán a felelős. A tanári felkészítés tantárgyait a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, a Pszichológiai Intézet, a szaktanszékek és a Tanárképzési Központ hirdeti meg. A kurzushirdetésekkel, kurzusfelvételekkel, tantárgyi felmentésekkel és kreditbeszámításokkal kapcsolatos ügyeket a tantárgy szerint illetékes kar végzi.

Képzési programok

Pedagógiai-pszichológiai modulok tanterve

Szak és képzési idő szerinti tantervek

SZAK
Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit
Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai (4+1) oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit
Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit
Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit
Tanítói szakképzettség birtokában a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 5 félév, 150 kredit
Angol nyelv és kultúra tanára
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
 
Biológiatanár
Tanterv
Tanterv
Tanterv
 
 
 
Etikatanár
 
 
 
Tanterv
Tanterv
 
Fizikatanár
Tanterv
 
 
 
 
 
Földrajztanár
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
 
Francia nyelv és kultúra tanára
Tanterv
Tanterv
 
Tanterv
 
Tanterv
Holland nyelv és kultúra tanára
Tanterv
 
 
 
 
 
Hon- és népismerettanár
Tanterv
Tanterv
 
Tanterv
Tanterv
 
Informatikatanár
Tanterv Tanterv Tanterv      
Kémiatanár
Tanterv
Tanterv
Tanterv
 
 
 
Magyartanár
Tanterv
Tanterv
Tanterv
 
 
 
Matematikatanár
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Német nyelv és kultúra tanára
Tanterv
Tanterv
Tanterv
 
 
 
Olasz nyelv és kultúra tanára
Tanterv Tanterv   Tanterv    
Orosz nyelv és kultúra tanára
Tanterv
Tanterv
 
Tanterv
 
Tanterv
Pedagógiatanár
Tanterv
 
 
 
 
 
Természetismeret-környezettan tanár
Tanterv
 
 
Tanterv
Tanterv
 
Testnevelőtanár
 
Tanterv
Tanterv
 
Tanterv
 
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Tanterv
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 27. 13:58