A szakmai tanárképzés iskolai tanítási gyakorlata

A szakmai tanárképzés iskolai tanítási gyakorlata (3 félév 90 kredit, 4 félév 120 kredit)

A képzéssel párhuzamosan, gyakorló- vagy partneriskolában vezetőtanár irányításával végzett önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 20 óra.

A gyakorlatot a hallgató saját iskolájában nem teljesítheti!

A gyakorlat menete

 • A képzés 2. félévében teljesítendő gyakorlatra a hallgatót a Tanárképzési Központ osztja be. A gyakorlat a kis óraszámú tantárgyak figyelembe vételével a tavaszi félévben március 1-31. között teljesíthető.
 • Az iskolai tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat egy félévben nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatot a hallgató a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 5 óra csoportos óralátogatást és óramegbeszélést, 6 önállóan megtartott órát, és azt követő 6 óra megbeszélést, valamint 3 óra hospitálást tartalmaz.
 • A csoportos hospitálásra órarendi keretek között kerül sor a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában.
 • A hallgató a megtartott és a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a vezetőtanár igazolja. A vezetőtanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül. A zárótanításon részt vesz az intézmény vezetője (akadályoztatása esetén delegáltja), a mentortanár, a hallgatótárs (amennyiben van) és a tanárjelölt. A zárótanítás elnöke az intézményvezető által kijelölt szakos tanár. Az egyetemi szakmódszertanos oktató meghívást kap(hat).
 • A zárótanítási óraterv, munkanapló és a jegyzőkönyv sablonja innen tölthető le:
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembe vételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az értékelés egyik példányát a hallgató kapja meg, a másik példányt az iskola juttatja el a Tanárképzési Központ számára. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ vezeti be a hallgató e-indexébe.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint az iskolai tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.
Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:02