2023 szeptemberétől kezdődő évfolyamok

A hallgató a sikeres felvételt követően tanárszakos tanulmányait mintatanterv alapján kezdi meg. A mintatanterv szakterületi (szaktudományos) részből és a tanári felkészítés követelményeire vonatkozó részből áll. A mintatanterv szakterületi részét az illetékes kar gondozza, a szaktanszékek/intézetek bevonásával. Az adott tanári szakképzettség kurzusainak meghirdetéséért az illetékes dékán a felelős. A tanári felkészítés tantárgyait a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, a Pszichológiai Intézet, a szaktanszékek és a Tanárképzési Központ hirdeti meg. A kurzushirdetésekkel, kurzusfelvételekkel, tantárgyi felmentésekkel és kreditbeszámításokkal kapcsolatos ügyeket a tantárgy szerint illetékes kar végzi.

Képzési programok

PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI MODULOK TANTERVE

Képzés Modul
Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit Modul
Alapképzést követően ugyanazon szakmából a tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit Modul
Alapképzést követően ugyanazon szakmából a tanári szakképzettség megszerzése – 3 félév, 90 kredit Modul
Nem tanári mesterképzést követően más szakmából a tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit Modul
Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában és osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai (4+1) oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése – 2 félév, 60 kredit Modul
Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit Modul
Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb tanári szakképzettség megszerzése – 3 félév, 90 kredit Modul

Tanítói szakképzettség birtokában a tanári szakképzettség megszerzése – 4 félév, 120 kredit

Modul

Tanítói szakképzettség birtokában a tanári szakképzettség megszerzése  3 félév, 120 kredit

Modul

Gyakorlatok

Tudnivalók a rövidciklusú tanári mesterképzésben készített portfólióról

Záróvizsga tételsorok:

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 12:10