TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT

 

 

 

 

 

 

A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! PROGRAM

 

Bemutatkozás

 

A program célja a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, másrészt pedig a kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól a Tanítsunk Magyarországért program.

A cél érdekében 2018-ban Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Központ (KK) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) fogott össze.

A programban 2019. februártól kezdve a Debreceni Egyetem is részt vesz, koordinátorai Forisek Péter tanárképzési főigazgató és Molnár Dániel DÖK elnök.

A TM program elérhetősége:

 

A Tanítsunk Magyarországért 1 kurzus

 

A mentorok kiválasztása és képzése a Tanítsunk Magyarországért 1. (TM1) szabadon választható kurzus keretén belül történik. A kurzust 2 kredites és 0 kredites formában is fel lehet venni. A tematika és a követelmények tekintetében a két változat között nincs különbség, a 0 kredites változatot azoknak kínáljuk, akik nem kívánnak kreditet szerezni. A 2 kredites változat egyetemi szabadon felvehető kurzus, amely beleszámít az átlagba. A TM1 mentorkurzus és az azt lezáró TM mentortábor előfeltétele a TM2 mentorkurzusnak. A TM1 mentorkurzus nem jár ösztöndíjjal és ingyenes utazási kártyával.

A TM1 kurzusra jelentkezőket a program koordinátorai 20-22 fős csoportokba sorolják be egyetemi campusok és karok szerint. A csoportokat egy-egy TM1 oktató vezeti, az órákat tömbösítve tartják péntek-szombati napokon.

A TM1 oktatók egy online tájékoztató keretében ismertetik a kurzus tematikáját, követelményeit, a TM program céljait és általános tájékoztatást nyújtanak a mentorálással kapcsolatban. A kurzust felvett hallgatókat hozzárendeljük az egyes TM1 kurzusok elearning oldalaihoz. Azok, akik a neptunban leadják a kurzust, a címen jelezhetik, hogy töröljük őket az elearningből. A kurzus végén az oktató 2 óra személyes vagy online konzultációt biztosít. A kurzust a TM1 oktató által meghatározott módon zárják, gyakorlati jeggyel.

A TM1 kurzus lezárása a következő félév elején megrendezett mentortábor, ahol a TM2 mentorkurzusra jelentkező, TM1 kurzust elvégző hallgatók találkoznak leendő általános iskolai mentoráltjaikkal.

 

A Tanítsunk Magyarországért 2 kurzus

 

A Tanítsunk Magyarországért 2 (TM2) kurzusra csak a TM1 kurzust és a mentortábort teljesítő hallgatók jelentkezhetnek. A kurzust 2 kredites és 0 kredites formában is fel lehet venni. A követelmények tekintetében a két változat között nincs különbség, a 0 kredites változatot azoknak kínáljuk, akik nem kívánnak kreditet szerezni. A 2 kredites változat egyetemi szabadon felvehető kurzus, amely beleszámít az átlagba. A TM2 mentorkurzuson résztvevő, mentorálást végző hallgatók (mentorok) havi 35.000 Ft ösztöndíjat és havi 10.000 Ft költőpénzt kapnak az egyetemmel kötött mentorszerződés alapján. Ugyancsak kapnak egy meghatározott időszakra szóló ingyenes utazási kártyát, amellyel Magyarországon a MÁV teljes vonalain ingyen utazhatnak (a pótdíjakat, pl. IC helyjegy, fizetni kell), valamint a hajdú-bihar megyei, a borsod-abaúj-zemplén megyei és a szabolcs-szatmár-bereg megyei Volán helyközi járatait is ingyen vehetik igénybe. A kártya nem biztosít ingyenes debreceni helyi közlekedést.

A TM2 kurzust felvett mentorokat max. 15 fős csoportokba soroljuk be, amelyeket egy-egy TM2 oktató vezet, akikkel át tudják beszélni a mentorálás során felmerülő kérdéseket, problémákat és a jógyakorlatok csoportos megosztására is lehetőséget kapnak. A TM2 oktatók ellenőrzik is a mentorálásukat. A TM2 kurzust teljesítő mentorok heti 6 órát töltenek mentorálással a Debreceni Egyetem TM partneriskoláiban  A Debreceni Egyetem TM mentorkörzete Hajdú-Bihar Megye, más megyékben nem végzünk TM mentorálást.) A mentorálásba az utazási idő egy része beszámítható, Debrecen-céltelepülés vonatkozásában.

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

 

 

KAPCSOLAT

 

Tanítsunk Magyarországért! program a Debreceni Egyetemen

Tanárképzési Központ 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Fszt 16.

Postai cím: 4002 Debrecen, Pf. 400.

E-mail:

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

 

 

GYÍK

 

Mi a program célja?

 

A program célja a hajdú-bihar megyei kistelepüléseken élő 7. és 8. osztályos tanulók támogatása abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályaválasztásban és a továbbtanulásban, hogy képesek legyenek a legtöbbet kihozni magukból.

 

Kik jelentkezhetnek mentornak?

 

Bármely felsőoktatási szakképzés, alap- vagy mesterszakos, osztatlan szakos, vagy a doktori képzésben tanuló, nappali vagy levelező tagozatos, magyarul anyanyelvi szinten beszélő hallgatónk jelentkezhet a magyar nyelvű felkészítő kurzusokra. A feltétel az aktív hallgatói jogviszony.

 

Milyen tulajdonságokkal rendelkezzek mentorként?

 

empatikus, figyelmes, türelmes, jó kommunikációs készségekkel rendelkező, a különböző helyzetekhez alkalmazkodni képes, mentortársaival és a mentoráltakkal együttműködő, kitartó

 

Mi a TM1 felkészítő kurzusok tematikája?

 

A család és szocializáció, mentorszerep-mentorálási iránytű, konfliktuskezelés, reziliencia, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a tanulás tanítása, továbbtanulás, a szabadidő hasznos eltöltése.

 

Mi a mentorálás feltétele?

 

A mentorálásban azok a hallgatók vehetnek részt, akik eredményesen elvégzik a Tanítsunk Magyarországért 1. című, 2 vagy 0 kredites, felkészítő kurzust. A kurzusokat pénteken vagy szombaton tömbösítve tartjuk magyar nyelven, a többi egyetemi kurzushoz hasonlóan a neptunban lehet jelentkezni. A Tanárképzési Központ minden félévben hirdet TM1 kurzusokat. A kurzus elvégzésé követően részt kell venni TM mentortáborban, ahol a mentorok megismerkednek leendő mentoráltjaikkal. A mentori félév(ek)ben kötelező Tanítsunk Magyarországért mentorkurzus felvétele és egy, a Debreceni Egyetemmel kötött ösztöndíj-szerződés.

 

Kik tartják a felkészítő és a mentoráláskísérő kurzusokat?

 

A program szakmai vezetője: Forisek Péter tanárképzési főigazgató, egyetem docens, koordinátora Molnár Dániel DÖK elnök. Közreműködő oktatók Berényi András (DEMEK), Bikesicsné Ország Katalin középiskolai tanár (DE BJGYTGK), Godó Katalin (PhD hallgató), Hüse Lajos, Inántsy-Pap Judit (DE BTK), Kondé Zoltán (DE BTK), Kunkli Erzsébet (DE BJGYTGK), Pornói Imre (DE GYGYK), Szűcs Tímea (DE BTK), Tóth Norbert (DE GYGYK).

 

Milyen feladataik vannak a mentor hallgatóknak?

 

A felkészítő kurzust követően egy élménynap előkészítésében és lebonyolításában is közreműködnek, ahol találkozhatnak a programban részt vevő iskolák tanulóival. A mentorálás félévében egy-egy hallgató hetente 6 órában találkozik a 4-5 fő mentorált tanulóval, különféle iskolai és iskolán kívüli, közös és egyéni programokat szervez nekik. A mentorálási időből utazási kedvezményt kapnak a mentorok.

 

Milyen segítséget kapnak a mentorhallgatók?

 

A felkészítő kurzusok oktatói a mentorálás félévében is segítik a hallgatókat, rendszeresen konzultálnak velük a TM mentorkurzusok keretében, valamint általános iskolai koordinátorok is segítik a munkájukat.

 

Milyen további támogatást kapnak a hallgatók?

 

A hallgatók a mentorálás időszakában havi 35.000 Ft ösztöndíjat kapnak, valamint a mentoráltakkal közös foglalkozások költségeire havi 10.000 Ft költőpénzt és ingyenes utazási kártyát. Ebből a vonatra szóló utazási kedvezményt az egész országban használhatják saját céljaikra is a hallgatók, a Volánbusz járatait pedig Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. A mentorálásban sikeres, több féléve mentoráló hallgatók prémiumösztöndíjra is jogosultak lehetnek, valamint mentornagykövetnek is jelentkezhetnek.

 

Meddig tart a mentorálás?

 

A mentorálás legrövidebb ideje egy félév, minden újabb félévben új szerződést kötünk a mentorokkal. Célunk, hogy a hallgatók lehetőség szerint a 7. osztály kezdetétől a 8. osztály elvégzéséig mentorálják ugyanazokat a tanulókat.

 

Hogyan történik a mentorok beosztása az iskolákba?

 

A hallgatók a Tanítsunk Magyarországért program partneriskoláiban mentorálhatnak. A Debreceni Egyetemnek jelenleg 13 partneriskolája van, listájuk megtekinthető a honlapon. A hallgatók az élménynapon ismerkednek meg az iskolákkal, ezt követően programot koordináló Tanárképzési Központ osztja be őket lehetőség szerint figyelembe véve a hallgatók kéréseit a beosztásban.

A mentorok beosztását befolyásolja, hogy mennyi mentorálandó tanuló van a partneriskolák 7. és 8. osztályaiban. Egy-egy mentor általában 4-5 tanulót mentorál, és az adott partneriskola osztályának minden tanulója részt vesz a programban.

 

Hogyan történik a tanulók beosztása a csoportokba?

 

A tanulók csoportokba osztását az iskolai koordinátorok végzik az élménynapot követően, a mentorokat személyesen megismerve. Az iskolai koordinátorok a tanulók érdeklődését és egymás közötti kapcsolatait is figyelembe veszik a beosztásban.

 

Miről szól a TM2/3/4 kurzus?

 

A mentorok megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket, jó gyakorlataikat egymással. A kurzusvezető oktató segítségével megoldást, magyarázatot keresnek a különböző mentorálási helyzetekre. A kurzust vezető oktató további módszereket, technikákat tanít a sikeres mentorálás támogatására, valamint egyéni konzultációkat szervez a mentorok segítésére.  A gyakorlati jegy feltételei: folyamatos mentorálás a teljes félévben, rendszeres aktív részvétel a foglalkozásokon, a szakmai követelmények teljesítése, rendszeres és teljes adminisztráció.

 

Milyen szakmai támogatást kapnak még a mentorok?

 

A mentorok munkáját a teljes félévben segítik a mentorálást kísérő kurzusok oktatói, az iskolai koordinátorok, a mentor nagykövetek, a DE Tanárképzési Központ, valamint az IFKA szervezői.

 

Mire költhetik a mentorok a 10 000 Ft költőpénzt?

 

Ezt az összeget a mentorok külön kezelik. Az elsődleges cél élményekkel gazdagítani, fejleszteni a tanulókat, továbbtanulásra és szakmatanulásra ösztönözni őket. Belépőkre, hasznos és építő jellegű rendezvényekre, készségfejlesztő játékokra, illetve a közös foglalkozások alapanyagainak a megvásárlására lehet költeni. A mentorok a tanitsunk.hu oldalon fényképekkel igazolva vezetik költéseiket.

 

Mit nem tehet a hallgató mentorként?

 

A mentor nem végezhet olyan tevékenységet, amely a mentor és a mentorált támogató, segítő, bizalmon alapuló kapcsolatát veszélyeztetheti (pl. a tanulók feleltetése, dolgozat íratása). A mentor az ösztöndíjszerződésben és a honlapon is olvasható, a mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai elveket köteles betartani. A mentor és a mentorált kapcsolatának, találkozásainak pozitív, élményszerű jellegét az egész mentorálási folyamat során meg kell őrizni. A mentor a mentorhelyének iskolájában nem végezhet tanári tevékenységeket (pl. nem tarthat iskolai tanórákat, nem feleltethet, nem írathat dolgozatot, stb.)

 

Hogyan használja a mentor a TM-kártyát?

 

A TM-kártyát az érvényesség kezdete után a hozzá tartozó igazolással (https://tanitsunk.hu/medias/29/utazasi_mentoralt.pdf) lehet igénybe venni az adott félévben. A MÁV járatain a teljes ország területén 0 Ft-os jeggyel kiegészítve lehet utazni vele, a Volánbusz járatain pedig Pest és Nógrád megyében. A kártya használatához nincs szükség sem utazólevélre, sem a mentoráltak jelenlétére.

 

Tanítási szünetben kell-e mentorálni?

 

Tanítási szünetben nem kötelező mentorálni a mentoroknak, mivel nincs iskola, viszont ahol megoldható, ott javasoljuk, hogy találkozzanak a mentoráltjaikkal, hiszen a folyamatos kapcsolattartás kiemelten fontos a program szempontjából – továbbá ezzel lehetőségük nyílik a hallgatóknak pótolni az elmaradt órákat. A szünet hetére, ha nem történt mentorálás, a hallgatók kihagyott hetet rögzítenek.

 

Hogyan számít bele az utazási idő a mentorálásba?

 

Minden hallgató a tanitsunk.hu honlapon beírhatja azt a valós időt a tartózkodási címe alapján, hogy az oda-vissza útja általában hány percet vesz igénybe – erről a mentori kézikönyvben is olvashatnak. Majd a rendszer kiszámolja, hogy mennyi lesz a teljesítendő mentorálási óraszáma az adott mentornak. A szerződésben meghatározott mentorálási időszak heti 6 óra.

 

Hogy alakul a mentorálási időszak?

 

A mentorálási időszak az őszi félévben szeptember közepétől december végéig tart, a tavaszi félévben pedig február közepétől június végéig. A hallgatók ez alapján kapnak ösztöndíjat.

 

Hogyan regisztráljon a mentor a Tanítsunk Magyarországért! programba?

 

Csak a mentorkurzusok hallgatói, azaz csak a mentorok regisztrálhatnak a tanitsunk.hu honlapon A regisztráció és a regisztrációs űrlap kitöltése után fontos, hogy a hallgató a honlapon felvegye magához a megfelelő egyetemet és az aktuális félévben a mentorkurzus oktatóját.

 

Milyen teendői vannak a mentornak a honlapon a regisztráció után?

 

Egyszeri feladat:

  • Mentorálási időszak felvétele
  • Saját mentoráltak felvétele
  • Folyamatos feladat hétről hétre a teljes félévben:
  • A közös programok beszámolóinak és a gyerekekre fordított támogatás dokumentációjának a feltöltése

 

Mit tegyen a hallgató, hogy adott héten elmarad a beszámoló rögzítése?

 

A hallgatóknak lehetőségük van az előző hét hétfőig visszamenőleg rögzíteni a beszámolót.

 

Mi a teendő, ha a mentor az adott héten nem tud mentorálni?

 

Ezt előre jelezni kell az oktatónak és az iskolai koordinátornak. A hetet kihagyott hétnek kell jelölni, később pedig pótolni szükséges a kihagyott mentorálási óraszámot.

 

Mi a következménye, ha a hallgató nem teljesíti a kötelező mentorálási óraszámot, és nem végzi rendszeresen az adminisztrációt?

 

Az oktató, az iskolai koordinátor és a szervezők felhívják a mentor figyelmét az ösztöndíjszerződésben vállalt feladatok teljesítésére. Ha nem lehetséges a pótlás, akkor nagyon ritka esetben ösztöndíj-visszafizetésre kerül sor.

 

Mit ad a program a mentoroknak?

 

A program az ösztöndíjon és a TM-kártyán kívül prémiumösztöndíjat is biztosít a több féléve mentoráló hallgatóknak. A legjobb mentorok mentornagykövetnek is jelentkezhetnek. De a legfontosabb, amiről a mentorok beszámolnak, sok örömöt és élményt ad számukra a program, amelyben ők maguk is sokat tanulnak, fejlődnek.

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

 

PÁLYÁZATOK

Prémium ösztöndíj pályázat (2022/23-as tanév I. félév)

Prémium ösztöndíj szabályzat

 

Mentor nagyköveti pályázat (2022/23-as tanév I. félév)

 

AKTUÁLIS

 

II. Hello szakma! – Út a jövőbe

2022. október 6. 10:00 – október 7. 17:00

Nagyerdei Stadion

További információ: https://www.facebook.com/events/1431532017354311

 

Online bemutatók

Jelenleg nincs online bemutatónk.

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

 

ARCHÍVUM

 

2022/23-as tanév I. félév
Nyári mentortábor
https://hirek.unideb.hu/node/13116

Mint egy jó barát (Interjú Kolozsi Nanetta mentorral)
https://tanitsunk.hu/hu/article/mint_egy_jo_barat

A kitartó munka előbb-utóbb megtérül (Interjú Papp Hunor mentornagykövettel)
https://tanitsunk.hu/hu/article/a_kitartto_munka_elobb_utobb_megterul

---

2021/22-es tanév II. félév
Tájékoztató a Tanítsunk Magyarországért Programról
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/tanitsunk-magyarorszagert-mentorprogram

Pályázati felhívás a Tanítsunk Magyarországért Program Mentor Nagykövet Ösztöndíjára
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/2022-tavasz-tmo-mentor-nagykovet-palyazat

Félévzáró workshop
https://www.haon.hu/helyi-kozelet/2022/06/tanitsunk-magyarorszagert-a-he...

---

2021/22-es tanév  I. félév
Pályázati felhívás a Tanítsunk Magyarországért Program Mentor Nagykövet Ösztöndíjára
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/palyazat-mentor-nagykovet-osztondij

Szakmaorientációt, életcélt, bizalmat is szeretne adni a debreceni mentornagykövet (Interjú Kiss Fruzsina mentornagykövettel)
https://tanitsunk.hu/hu/article/szakmaorientacio_eletcel_bizalom

Túllépni a kistelepülés határán (Interjú Kiss Dávid Mihály mentornagykövettel)
https://tanitsunk.hu/hu/article/tullepni_a_kistelepules_hatarain

---

2020/21-es tanév II. félév
A világjárvány sem szabhatott gátat a fejlődésnek (Interjú Nyika Ilona mentoráltunkkal)
https://tanitsunk.hu/hu/article/a_vilagjarvany_sem_szabhatott_gatat_a_fe...

Az iskolaválasztásban is segített a mentor (Interjú Bentan Roland és Bentan Krisztián mentorainkkal)
https://tanitsunk.hu/hu/article/az_iskolavalasztasban_is_segitett_a_mentor

A kisközség iskolapadjából a vegyészmérnöki pályáig (Interjú mentoráltunkkal, Ari Sándorral)
https://tanitsunk.hu/hu/article/a_kiskozseg_iskolapadjabol_a_vegyeszmern...

Interjú Kiss Fruzsina mentornagykövettel: "Minden szép, amire szeretettel nézünk!"
https://tanitsunk.hu/hu/article/interju_kiss_fruzsina_mentornagykovet

Pályázati felhívás a Tanítsunk Magyarországért Program Mentor Nagykövet Ösztöndíjára
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/debreceni-egyetem-tanarkepzesi-kozpont-...
Pályázati felhívás a Tanítsunk Magyarországért Program Prémium Ösztöndíjára
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/debreceni-egyetem-tanarkepzesi-kozpont-...

Téli mentortábor
https://hirek.unideb.hu/index.php/teli-mentortabor-az-egyetemen

---

2020/21-es tanév I. félév
Lehetőség akad bőven (félévzárás a programban)
https://tanitsunk.hu/hu/article/lehetoseg_akad_boven

Pályázati felhívás a Tanítsunk Magyarországért Program Mentor Nagykövet Ösztöndíjára
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/palyazat-0
Pályázati felhívás a Tanítsunk Magyarországért Program Prémium Ösztöndíjára
https://tanarkepzes.unideb.hu/hu/palyazat

Segítsünk együtt a gyermekeknek. Ajándék laptopok a Tanítsunk Magyarországért program mentoráltjainak
https://dehok.unideb.hu/tanitsunk-magyarorszagert-segitsuk-egyutt-a-gyer...
https://tanitsunk.hu/hu/article/81

Nyári mentortábor
https://tanitsunk.hu/hu/article/75

---

2019/20-as tanév I. félév

200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://tanitsunk.hu/hu/article/cikk-tm

Elkezdődött a Tanítsunk Magyarországért mentorprogram nyári tábora Debrecenben is
https://tanitsunk.hu/hu/article/cikk-tabor-debrecen

Egyetemisták mentorként (a 2019/20-as tanév I. félévének nyári mentortábora)
https://www.youtube.com/watch?v=0NV1fOEwQbg

Sajtótájékoztató a program indulásáról (2019. február 13.)
https://www.youtube.com/watch?v=Fb_J5-2Pkag

 

 

PARTNERISKOLÁK

 

Ábrányi Emil Általános Iskola (Nyírábrány) http://altisk-abranyi.edu.hu/

Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola https://bagameri-iskola.edu.hu/

Bocskai István Általános Iskola (Álmosd) https://bocskai-almosd.edu.hu/

Bocskai István Általános Iskola (Biharkeresztes) http://baltisk.hu/

Bocskai István Általános Iskola (Hajdúnánás) http://www.bocskai.net/

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Csökmő) http://www.bocskai-csokmo.sulinet.hu/

Diószegi Lajos Általános Iskola (Hajdúszovát) https://www.dioszegihszovat.edu.hu/

Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Újszentmargita) http://margitasuli.edu.hu/

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Konyár) https://rakoczi-konyar.edu.hu/

Irinyi József Általános Iskola (Hosszúpályi) https://hosszupalyiiskola.edu.hu/

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Esztár) http://irinyikarolyiskola.hu/

Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Vámospércs) https://altisk-vpercs.edu.hu/

Nyírmártonfalvai Általános Iskola http://nymfalva.edu.hu/beiskolazas/

 

ADATVÉDELEM, ETIKAI IRÁNYELVEK

A Debreceni Egyetem Belső Adatvédelmi Szabályzata https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/3697433

Tanítsunk Magyarországért! adatkezelési tájékoztató https://tanitsunk.hu/hu/page/privacy-policy

A Debreceni Egyetem etikai kódexe https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/2054713

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

 

TANITSUNK.HU

 

 

Frissítés dátuma: 2022.11.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.