Pedagógus szakvizsga

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

 

A képzés helyszíne: Debreceni Egyetem, Főépület (aktuális órarend szerint)

A képzés időpontja: pénteki és szombati napokon (aktuális órarend szerint)

A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés minden szak esetében két szakaszból áll:

 • Az 1-2. félév a szakvizsga képesítési követelményeinek megfelelő általános követelményeket tartalmazza. Éppen ezért szaktól függetlenül minden hallgató (akár bölcsész, akár természettudományos szakra jelentkezett) ugyanazt tanulja. Az első szakasz a szigorlattal zárul.
 • A 3-4. félév a szűkebb értelemben vett szakmai képzés időszaka, amelyet a hallgatók azon a karon töltenek, amelyre jelentkeztek. Ennek a képzési szakasznak a szervezését, lebonyolítását az egyes szakok szakfelelősei végzik. Ez a szakasz a szakdolgozat megvédésével és a záróvizsgával zárul.

Azoknak a hallgatóknak, akik már rendelkeznek valamely szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevéllel, elegendő csupán az 1-2. félévet teljesíteniük, mert a tárgyak sikeres teljesítése, valamint a szigorlat letétele révén jogosultakká válnak olyan oklevélre, amely az eredeti szakirányú oklevéllel együtt már pedagógus szakvizsgát jelent az adott szakon.

Tanulmányi kérelmek

A legtöbb tanulmányi kérelem bizonyos tantárgyak alóli felmentésre vonatkozik, korábbi tanulmányokra hivatkozva. Erre lehetőség van, az eljárás ilyen esetekben a következő:

 • hivatalos kérelem benyújtása, melyet annak a karnak a honlapjáról kell letölteni, ahova a hallgatót felvették;
 • a kérelmet Dr. Forisek Péter tanárképzési főigazgatónak, a képzés szakfelelősének kell benyújtani;
 • a tantárgy elfogadási kérelmen fel kell sorolni
  • mely tantárgyak alól kéri a felmentést,
  • milyen korábbi képzés mely tantárgyaira hivatkozva,
  • valamint mellékelni kell a korábbi leckekönyv megfelelő oldalainak fénymásolatát.

A felmentésről a szakfelelős (az I. évfolyam esetében Dr. Forisek Péter tanárképzési főigazgató) és a szaktanár javaslata alapján az illetékes kar dékán-helyettese dönt. A kérelmet az illetékes kar tanulmányi osztályára kell beadni.

A felmentés akkor adható, ha a hivatkozott tárgy legalább gyakorlati jeggyel zárult. Nem adható felmentés a szigorlat alól, sem annak egészére, sem a résztárgyakra vonatkozóan.

Az I. évfolyam tantárgyai alóli felmentésről abban az esetben is az I. éves képzés szakfelelőse dönt, ha az adott tárgyat más szakirányú szakképzésben szakmai tárgyként tanulta a hallgató (pl. a mentálhigiénés vagy tehetségfejlesztési szakon), mert a közös képzési szakaszban minden szaktárgy általános tárgynak minősül.

Egyéb tanulmányi kérelmekre az érvényes egyetemi szabályzatok vonatkoznak.

A választható ismeretkörök tanterve

 

A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú képzés 1-2. félévének tantervi hálója

(A tárgyra kattintva elérhetőek a tantárgyleírások)

 

Kód
Tantárgynév
I. félév
II. félév
Óraszám
Számonkérés
Kredit
Óraszám
Számonkérés
Kredit
1) Közigazgatási vezetési ismeretek
SZAG144
15
Kollokvium
4
 
 
 
2) A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet
SZSZV144
 
 
 
15
Kollokvium
4
3) A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
SZIN144
 

10
Gyakorlati jegy
3
 
 
 
SZMI212
10
Kollokvium
3
 
 
 
4) A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
SZEU144
 
 
 
10
Kollokvium
4
SZPF244
 
 
 
10
Gyakorlati jegy
3
SZTI144
10
Kollokvium
4
 
 
 
SZIK144
10
Gyakorlati jegy
3
 
 
 
SZT244
 
 
 
15
Gyakorlati jegy
4
5) Sajátos csoportok nevelése, oktatása
SZESZF144
1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások
15
Gyakorlati jegy
4
 
 
 
SZME144
15
Gyakorlati jegy
4
 
 
 
SZSP211
 
 
 
15
Kollokvium
4
SZGY244
 
 
 
 
15
Gyakorlati jegy
 
5
SZFE244
 
 
 
 
10
Gyakorlati jegy
 
4
SZSZBV244
Szabadon választható
 
 
 
5
Gyakorlati jegy
2
 
Összes óra
85
 
 
95
 
 
Összes kredit
 
 
25
 
 
30
Összes gyakorlat
 
4
 
 
5
 
Összes kollokvium
 
3
 
 
3
 

 

 

 


 

Az őszi félév tárgyai és oktatói

Tantárgy
Oktató
Munkahely
Elérhetőség
 

 

 
 
Közigazgatási és államháztartási ismeretek

Dr. Csűrös Gabriella

egyetemi adjunktus

DE Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jog és Közmenedzsment
Tanszék
Tanügy-igazgatási és jogi ismeretek
Dr. Barta Attila egyetemi adjunktus
DE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi
Tanszék
Minőségellenőrzés, minőségértékelés, minőségfejlesztés
Dr. Szűcs Edit egyetemi tanár, dékán
DE Műszaki Kar
Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése
Dr. Kiss Gabriella intézményvezető-helyettes DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Intézmény és környezete

Pappné Gyulai Katalin

tankerület igazgató

Debreceni Tankerületi Központ
Egészségpszichológiai és az egészség- re nevelés kérdései
Dr. Pető Csilla
 
Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások

Gombos Eszter

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Őszi félév órarend

2022/2023 I. félév órarend (Frissítve: 11.22)

 


A tavaszi félév tárgyai és oktatói

Tantárgy
Oktató
Munkahely
Elérhetőség
Európai oktatásügyi integrációs folyamatok
Dr. Kiss Gabriella intézményvezető-helyette
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra
Dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens
DE Neveléstudományok Intézete
hu
Pedagógiai folyamattervezés és - szervezés
Dr. Buda András egyetemi adjunktus
DE Neveléstudományok Intézete
Szakmai önismeret
Dr. Inántsy-Pap Judit egyetemi adjunktus
DE Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék
Szakmai önismeret
Dr. Olajos Tímea főiskolai docens
DE Pedagógiai- Pszichológiai Tanszék
Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása
Dr. Baksáné Borsos Mariann
 
Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése
Csók Cintia Humán Tudományok Doktori Iskola
Az élethosszig tartó tanulás, a felnőttoktatás kérdései
Dr. Márkus Edina egyetemi adjunktus
DE Neveléstudományok Intézete

Frissítés dátuma: 2022.11.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.