A pályaalkalmassági információk

A pályaalkalmassági vizsgálat fontos szabályai

A tanárképzésre jelentkezőknek a felvételi eljárás keretében pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Amennyiben a jelentkező pályán levő pedagógus, akkor a pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás igazolásának benyújtása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól.

Az alkalmassági vizsgára egy helyen, a jelentkezési sorrendben első osztatlan tanárképzési jelentkezési hely intézményében kerül sor. Ha a felvételi során több helyre is jelentkezett, nem kell mindenhová elmenni, mert erre a vizsgára csak ott kerül sor, ahová a felvételiző az első osztatlan tanárképzési jelentkezését beadta (tehát a Debreceni Egyetemen csak azok fognak pályaalkalmassági vizsgálaton részt venni, akik első helyen a mi intézményünket jelölték meg).

A pályaalkalmassági vizsgálat célja: a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.

A pályaalkalmassági vizsgálat, az alkalmassági vizsga elemei

Kötelező elem: a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút-fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni. Kérjük, hogy a kézírással megírt 1-2 (A/4) oldalas motivációs levél eredeti példányát a pályaalkalmassági vizsgálatra hozza magával. A motivációs levél másolatát a felvételi jelentkezéséhez csatolva az aktuális dokumentum beadási határidejéig töltse fel a felvi.hu-n, amennyiben intézményünket jelölte meg első helyen a jelentkezési sorrendjében. A motivációs levélben, kérjük, hogy tüntesse fel nevét, születési helyét és születési dátumát, valamint lakcímét és telefonszámát. Önéletrajzot külön dokumentumban nem kérünk se a rendszerbe feltölteni, se a pályaalkalmassági vizsgálatra elhozni.

Választható elem:

  • vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése,
  • vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a nevelési szempontok kiemelésével.

 A Debreceni Egyetemen a pályaalkalmassági vizsgálat a motivációs levél alapján történő beszélgetéssel indul, ezt követően egy pedagógiai eset kapcsán a jelölt kifejti véleményét egy megismert esettel kapcsolatban, és megindokolja azt.

A pedagógiai esetek a RE-PE-T-HA könyvek sorozatban jelentek meg.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is.

Az alkalmassági vizsgára külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. Az alkalmassági vizsga második elemeként meghatározott beszámoló időtartama jelentkezőnként 15-20 perc. A beszélgetést értékelő, három főből álló bizottságot a felsőoktatási intézmény tanárképzésben részt vevő (ahol tanárképző központ működik, ott a központ által delegált) pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.

Ennek eredménye valamennyi további osztatlan tanári jelentkezésre érvényes. A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas" vagy „nem alkalmas" lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.

Mikor kerül sor a pályaalkalmassági vizsgálatra?

A szóbeli pályaalkalmassági vizsgálatot a felvi.hu-n megadott időszakban bonyolítjuk le, ez általában május-június hónapra esik. A pontos beosztásról, időpontról és helyszínről postai úton, levélben fogjuk értesíteni a felvételizőt legkésőbb a vizsga időpontja előtt két héttel.

Mit kell hozni a vizsgálatra?

A szóbeli pályaalkalmassági vizsgálatra behívó levélben is fel van tüntetve, hogy mely dokumentumokat kötelező magával hoznia a jelentkezőnek:

  • személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (személyi igazolványt, útlevelet, vagy új típusú vezetői engedélyt),
  • az postai úton elküldött behívó levelet
  • kézzel írt motivációs levelet
  • befizetést igazoló csekkszelvényt

Frissítés dátuma: 2020.04.06.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.