Kísérőszeminárium (szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai)

Az összefüggő iskolai gyakorlat szerves része a képzőintézmény által szervezett, a hallgatót szaktárgyi, módszertani, pedagógiai és pszichológiai téren támogató kísérő szeminárium.

A kísérő szemináriumnak két fajtája van:

  • pedagógiai-pszichológiai
  • szakmódszertani.

A pedagógiai-pszichológiai kísérő szemináriumot a NEPTUN tanulmányi rendszerben fel kell vennie a hallgatónak. A szakmódszertani kísérő szeminárium nincs tárgyként meghirdetve a tanulmányi rendszerben, hanem konzultáció formájában valósul meg.

A pedagógiai-pszichológiai kísérő szeminárium célja

A kísérő szeminárium célja az egyéni iskolai gyakorlat során a hallgatók szakmai fejlődésének támogatása, a szakmai önreflexió, a tanárjelöltek egymástól való tanulásának előmozdítása, valamint a tanári kompetenciák elsajátításának nyomon követése. Szakmai, általános neveléstudományi és szakmódszertani szempontok szerint nyújt segítséget az egyéni gyakorlat elvégzéséhez, és a hallgatói motiváció függvényében erősíti a kutatásalapú tanári szemléletet és gyakorlatot. A kísérő szemináriumon és a mentortanárok által koordinált gyakorlatokon szerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésével és elméleti beágyazásával hozzájárul a portfólió igényes elkészítéséhez is.

A pedagógiai-pszichológiai kísérő szeminárium vezetője

A kísérő szeminárium vezetője a képző felsőoktatási intézmény oktatója, illetve gyakorló- és partneriskolai tanár. A kísérő szemináriumok vezetőinek kijelölése a Tanárképzési Központ feladata, egyeztetve a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézettel, illetve az egyes szakok szakmódszertant magában foglaló szervezeti egységeivel. A szemináriumok állandó meghívottjai a mentortanárok és a konzulens tanárok.

A kísérő szeminárium vezetője felel a hozzá beosztott hallgatók gyakorlati évének szakmai irányításáért, koordinálásért. A tanítási gyakorlat és az elméleti ismeretek közti kapcsolatot megteremtve segítséget nyújt a tanárjelölt fejlődéséhez, szakmai reflexióinak elmélyítéséhez, a gyakorlati kompetenciák tudatosabb alakításához. Munkája során kapcsolatot tart a gyakorlatvezető mentorral és szükség esetén a hallgató korábbi szaktárgyi gyakorlatát felügyelő gyakorlóiskolai (esetenként partneriskolai) vezetőtanárral is.

Egy-egy szemináriumvezetőhöz az eredményes és hatékony munka érdekében 10-12 fő osztható be. Javasolt a szeminárium heterogén összetétele a hallgatók szakja alapján.

A pedagógiai-pszichológiai kísérő szeminárium helyszíne

A kísérő szeminárium helyszíne az Egyetem. Az egyéves gyakorlat egyetlen más elemét sem akadályozó módon, az előzetes egyeztetés alapján félévente öt alkalommal szerveződik. Kezdési időpontja 14.00 óra vagy 16.00 óra. A szemináriumi csoportok szakmai indokok és közös döntéseik alapján ettől eltérően, gyakrabban is konzultálhatnak a kísérő szeminárium vezetőjével.

A kísérő szemináriumok értékelése

Mindkét félév végén a kísérő szeminárium vezetője és a szakmódszertan oktatója gyakorlati jeggyel értékeli a hallgatók szemináriumi/konzultációs munkáját.

A hallgatók szemináriumi munkájának értékelési szempontjai:

  • a TVSZ szerinti rendszeres részvétel a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokon;
  • szakmai felkészültség (pedagógiai-pszichológia és szakmódszertani tudás és tájékozottság, szakmai érvek és a szaknyelv megfelelő alkalmazása, nyelvhelyességi szempontból is igényes kommunikáció);
  • reflektivitás (a tanítás során előforduló szakmai és nevelési helyzetek reflexiójának, ön- reflexiójának és a társakra vonatkozó reflexiójának szintje);
  • aktivitás (lelkesedés, hozzászólás);
  • lelkiismeretesség, szakmai igényesség;
  • kreativitás;
  • innovatív szemlélet.

Frissítés dátuma: 2020.03.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.