Tanítási órákon kívüli kötelező és választható tevékenységek

TANÍTÁSI ÓRÁKON KÍVÜLI KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK
Feladatcsoport
Hallgatói feladat
Mentori tevékenység
Ismerkedés az iskola
képzési dokumentumaival és adminisztrációs
rendszerével
lehetséges elemzési szempontok:
prioritások érvényesülése vagy ellenőrzési értékelési
rendszer működése; az egyik tanított szak tananyagának összevetése a helyi tantervvel, a HPP-vel és
a választott tankönyvvel; az e-napló megismerése,
kezelése, adatok karbantartása, aktuális iskolai adminisztrációba való bekapcsolódás, pl. felvételi, új
tanulók adatai, statisztikák készítése
 • elérhetőség megadása
 • megbeszélés
 • megismertetés
 • iskolai igények felmérése
Ifjúságvédelem, iskolai agresszió
 
 
egy problémás tanuló vagy problémás helyzet féléves nyomon követése
 • kapcsolatfelvétel ifjúságvédelmi felelőssel, iskolában dolgozó szakemberekkel (pszichológus, védőnő, szociális munkás stb.)
 • időszakos megbeszélések
Konfliktuskezelés
valós helyzet elemzése, szituációs feldolgozás
(pl. osztályfőnöki óra keretében)
 • kiválasztás segítése
 • megbeszélések
Drogprevenció, mentálhigiéné
a vonatkozó iskolai program aktuális tevékenységének megismerése (pl. egy konkrét foglalkozás szervezése vagy egy osztály számára program szervezése); pályaorientációs, személyiség- vagy szorongásteszt felvétele és kiértékelése; szociometriai felmérés; önismereti kurzus egy osztályban vagy csoportban; sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánásmód megismerése egyéni foglalkozásokon; konzultáció a fejlesztő pedagógusokkal; mentálhigiénés, önismereti, tanulás-módszertani, pályaorientációs témakörök bármelyikében bekapcsolódás egy kb. kéthetente tartott szakköri foglalkozásba
 • programfelelős, osztályfőnök keresése,
 • kapcsolatfelvétel
 • megbeszélések
 • szakkör ellenőrzése
Az intézmény értékelési rendszere
a HPP vonatkozó részeinek és a gyakorlatnak az összehasonlítása, a PEM rendszer és az aktuálisan zajló folyamatok megismerése személy vagy az
intézmény vonatkozásában, kérdőív-szerkesztés, értékelés
 • kapcsolatfelvétel
 • beszámoló
 • konkrét tevékenység ellenőrzése
Tehetséggondozás,
felzárkóztatás
szakkör, verseny-előkészítő vagy felzárkóztató
foglalkozás tartása egy témában
 • kiválasztás segítése
 • ellenőrzés

TANÍTÁSI ÓRÁKON KÍVÜLI VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Feladatcsoport
Hallgatói feladat
Mentori tevékenység
Osztályfőnöki tevékenység
egy osztály éves tervének megismerése, az osztály- közösség szerveződésének, fejlődésének nyomon követése, az osztályon belüli kapcsolatok feltérképezése (beszélgetések, felmérések), egy óra megtartása
 • osztály kiválasztása
 • kapcsolatfelvétel
Szülők, tanárok találkozása
tájékozódás annak iskolai formáiról; szervezés és/vagy részvétel az Iskolaszéken, SzM gyűlésen, szülői értekezleten/fogadóórán; osztályrendezvénybe
való bekapcsolódás
 • szervezés
 • információ
Tanórán kívüli mérés és értékelés
versenydolgozatok javítása, háziverseny szervezése, részvétel valamilyen mérés/ellenőrzés előkészítésé- ben és értékelésében (pl. kompetencia-mérés,
neveltségi szint mérés)
 • lehetőségek felmérése
 • tájékoztatás
Diákönkormányzati események
bekapcsolódás új évfolyamok avatási programjába, végzősök báljának szervezésébe; a DÖK
munkájának segítése ötletekkel, javaslatokkal
 • DÖK-ös kapcsolatfelvétel
 • beszámoló, megbeszélés
Szabadidős tevékenység
délutáni klubtevékenység, múzeum-/színházlátogatás, vagy kiállításon, szakmai napokon való részvétel szervezése
 • kiválasztás segítése
 • folyamatos beszámolók
 • kíséret biztosítása
Iskolai ünnepségek
konkrét műsor összeállításában vagy ahhoz
kapcsolódó szervezési feladatokban való részvétel
 • kapcsolatfelvétel
 • beszámoló

Frissítés dátuma: 2020.03.24.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.