E-ügyintézés - Pedagógus szakvizsga

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre?

A jelentkezési lap kitöltésével mellékelve a diploma másolatát. A jelentkezési lap letölthető a http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/24-Szakvizsga.pdf címről, amit személyesen vagy postai
úton kell eljuttatni a BTK  Tanulmányi Osztályára(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)  2012. július 31-ig.

Indul keresztféléves képzés?

Nem.

Mely szakirányok indulnak biztosan?

Közoktatási vezetőképző, mentálhigiénia, mentortanár, mérés-értékelés, tehetségfejlesztés. Az alapképzési szakok esetében (pl. informatika, német, magyar, történelem, kémia stb.) a létszámtól függ, hogy a képzés elindul-e szeptemberben. Amennyiben nem, lehetőség van az egyéb induló szakirányok közül választani.
A közoktatási vezetőképző pedagógus szakvizsgás képzésről bővebb információt az alábbi linkre kattintva talál:
http://nevelestudomany.webnode.hu/news/kozoktatasi-vezetokepzo-pedagogus-szakvizsga/

Hogyan épül fel a képzés?

A képzés 4 szemeszterből áll. Ebből 2 az általános vagy közös év, amikor valamennyi hallgató szakiránytól függetlenül ugyanazokat a tárgyakat hallgatja. Az általános év szigorlattal zárul. A szakmai év szintén 2 szemeszterből áll, államvizsgával zárul. Az hogy melyik évvel indul a képzés – általános vagy szakmai – az adott tanév kezdetekor derül ki, gazdasági szempontokat is figyelembe véve.

Milyen gyakran vannak konzultációk?

Az általános év konzultációit kétheti gyakorisággal igyekszünk megszervezni. Pénteki napokon 10.00 órától, szombati napokon 9.00 órától kezdődnek az előadások.

Korábbi tanulmányokat beszámítanak a képzés során?

Természetesen. Abban az esetben, ha a hallgató kreditátviteli kérelmet nyújt be olyan tantárggyal vagy tantárgyakkal kapcsolatban, amelyet már korábban tanult, az oktató a benyújtott melléklettek (tanusítvány, indexmásolat stb.) elbírálja, hogy felmentést kaphat – e a hallgató az adott tantárgy teljesítése alól.

Ha számlát kérek a befizetett tandíjról, kihez lehet fordulni?

Bármilyen pénzügyekkel kapcsolatos probléma merül fel ( pl. tandíjkiírás, számla) a Hallgatói Szolgáltatói Központ munkatársaihoz kell fordulni.

Korábban szerzett szakvizsgás bizonyítvány jelent-e felmentést az általános év kötelezettségei alól?

A Tanárképzési Kollégium 2011. január 25-i döntése alapján a korábban szerzett pedagógus szakvizsgás diploma bemutatásával a hallgató felmentést kap az általános év teljesítésének kötelezettségei alól, így csak a szakmai évet kell teljesítenie.

A pedagógus szakvizsgás diploma főiskolai szintű alapdiploma esetén jelent fokozatbeli előrelépést?

Nem.

Köszöntő

Dr. Csorba PéterA tanárképzés óriási felelősség és közös felelősség azokkal, akik elhivatottságot éreznek a tanári pálya iránt.

De a cserébe kapott élmény sem csekély- ség; az emberiség szellemi örökségének továbbadása, gyarapí- tása a legnemesebb értelemben vett életcél.

Bővebben a Tanárképzésről

Határidőnaptár

hagyományos képzés
tanári mesterképzés
pedagógus szakvizsga