Hogyan lehetek tanár a kétciklusú egyetemi képzésben?
A tanárképes szakok (az alábbi feltételekkel) általában szabadon párosíthatóak. Az alábbiakban A-val jelöljük azt a szakot, mely alapképzési szakon a hallgató elkezdte tanulmányait, és B-vel a hozzá választott szakpárt, melyet szakirányként vesznek föl hallgatóink (első és második tanári szakképzettség).
Az A-B szakos tanárképzésben az A szak és a B szak szerepét egyaránt játszhatja az angol, biológia, fizika, földrajz, francia, informatika, kémia, környezettan, latin, lengyel, magyar, matematika, német, olasz, orosz, történelem, hittanár-nevelő.
Csak a B szak szerepét játszhatja az
ábrázoló geometria és műszaki rajz, könyvtárpedagógia.
Megjegyezzük, hogy az informatika A szakhoz programtervező informatikus alapszakon jelenleg csak matematika B szak párosítható. Informatikus könyvtáros alapszakon, amely az informatikatanár első tanári szakképzettség másik lehetséges bemenete a mesterképzésben, ilyen korlátozás nincs.
Az ábrázoló geometria és műszaki rajz B szak (felelőse Dr. Kozma László) akkor vehető fel a tanári mesterképzésben, ha a hallgató alapképzési szakján belül legalább 50 kredit matematikai vagy ábrázoló-geometriai szakterületi ismeretet szerzett a műszaki, az informatikai, az agrár, a pedagógusképzési képzési területen, ill. az iparművészeti vagy építőművészeti képzési ágon.
Az A-B szakos tanárképzés folyamata a következő:
  1. Elkezdem tanulmányaimat az A szak alapképzésén.
  2. A második félévben a szakirány választás során döntök arról, hogy tanár leszek és megválasztom az eredeti A szakom mellé a B szakot, mint tanári szakpárt.
  3. Az alapképzés 3-6 félévében az A szak tanári szakirányára előírt tárgyak mellett a felveszem a B szak 50 kredites modulját és 10 kredit pedagógiai-pszichológiai tárgyat is hallgatok.
  4. Az A szak tanári szakirányán alapképzési diplomát szerzek.
  5. Kérem felvételemet a tanári mesterképzésre, A-B szakos tanári szakképzettség megszerzése céljából.

Egyéb tudnivalókat a tanárképzési honlap Képzés menüpontjában a Tanári mesterképzés (nappali) címszó alatt lehet találni.

Köszöntő

Dr. Csorba PéterA tanárképzés óriási felelősség és közös felelősség azokkal, akik elhivatottságot éreznek a tanári pálya iránt.

De a cserébe kapott élmény sem csekély- ség; az emberiség szellemi örökségének továbbadása, gyarapí- tása a legnemesebb értelemben vett életcél.

Bővebben a Tanárképzésről

Határidőnaptár

hagyományos képzés
tanári mesterképzés
pedagógus szakvizsga